INPLANTERAR MICROCHIP PÅ PERSONALEN

April 2017

Det Stockholmsbaserade företaget Epicenter inplanterar RFID-microchips under huden på deras personal.

 Stockholmsföretaget Epicenter låter dess personal få RFID-microship inplanterade i handen. RFID står för Radio Frequency Identification. Med detta chip så kan de öppna dörrar, använda kopieringsmaskiner. Chippen används istället för id-kort, pin-koder och passeringskoder. I framtiden är det meningen att man ska kunna köpa mat i kantinen på Epicenter. Chippet är ca 12 mm. behöver inget batteri och har en antenn.

Lin Kowalska jobbar på Epicenter och hon har fått ett RFID-chip inplanterat.

– Det kändes ganska skrämmande men samtidigt väldigt modernt, säger hon.

Patrick Mesterton är CEO för Epicenter och han säger:

– I framtiden så kan funktionerna för RFID-chippet öka. T.ex. varje ställe där du använder pin-koder, nyckel eller kort. Betalningar är ett område. Ett område är hälsan. Då kan du kommunicera med doktorn och få information om vad du äter och vad din fysiska status är. Chippet kan inte spåras, det är du som bestämmer vem som får access till chippet.

Patrick Mesterton säger att de ska undersöka vilka mer potentialer detta chip har. Han ser inga problem med integritetsfrågor.

Hannes Sjöblad jobbar för gruppen BioNyfiken och är ansvarig för att inplantera microchippen hos Epicenters personal. Hannes har själv ett chip som innehåller data om hans bankkort.

– Idag behöver vi pin-koder, vore det inte enklare att bara röra vid handen istället för pin-koder? Vi kommer inte att förstå potentialen i microchipping förrän stora företag och regeringar kommer till och säger att alla borde bli chippade – ett chip för skatteverket, för Facebook eller Google. Det finns en stor potential för life-logging. Du kan t.ex. skriva vad du äter eller vart du är på väg. Föreställ dig t.ex. ett gym som kan avgöra vem som använder vilken hantel. Sensorer kommer att vara runtomkring oss som kan registrera alla mina aktiviteter.

 

Referens

Daily Mail: Epicenter RFID-microchipping

Spychips

 

Be the first to comment on "INPLANTERAR MICROCHIP PÅ PERSONALEN"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.