Engram och beteende

(Texten är hämtad från boken: Dianetik – hur tanken påverkar kroppen. Bok tre, kapitel sex. Definitioner på orden hittar du här: Ordlista Dianetik )

 

LAGARNA FÖR ÅTERVÄNDANDE
Alla fraser i engrammet kan betraktas som befallningar. Dessa befallningar reagerar och påverkar det analytiska sinnet så att det analytiska sinnet beter sig oberäkneligt. De flesta av de befallningar som engrammen innehåller motsäger varandra eller kräver absurda handlingar. Låt oss ta ett engram som uppkom vid ett av moderns toalettbesök. Modern krystar – vilket pressar ihop magen och medför medvetslöshet hos det ofödda barnet. Om modern har en vana att tala för sig själv så säger hon kanske “Detta är ett rent helvete. Jag är alldeles ihoptryckt inuti. Jag känner mig så tilltäppt att jag inte kan tänka. Det här är outhärdligt.”
Pc:n kan i detta fall ha uppfattningen att hans tidsspår är alldeles ihoptryckt. Låt oss ta en titt på vad som händer med: “Jag känner mig så tilltäppt att jag inte kan tänka.” Pc:n snörvlar, för han tror detta innebär en förkylning. Och vad beträffar “Det är outhärdligt.” så fylls pc:n med en känsla av fasa på att komma i kontakt med engrammet, för denna fras befaller att “det är outhärdligt.” Dessutom kanske han tror att det är han som är “outhärdlig”. Det reaktiva sinnet tänker inte förnuftigt. Det tänker i identiteter och det försöker styra det analytiska sinnet.

SAMLAGSENGRAM
Låt oss ta ett annat exempel – en samlagsupplevelse. Det ofödda barnet skakas om. Engrammet säger:”Åh älskling, du får inte kommma i mig. Jag dör om du kommer i mig. Snälla du kom inte i mig.” Upplevelsen säger bokstavligen att engrammet inte får nalkas. Hon skulle “dö” om hon gjorde det eller hur?

ENGRAM # 3
Låt oss välja ett engram hos en flicka – vars far var svårt aberrerad. Fadern slår modern därför att han är rädd att modern är gravid.

Fadern: “Ut med dig! jag vet att du har varit otrogen mot mig. Du var inte oskuld när vi gifte oss. Jag borde ha tagit livet av dig för länge sedan. Och nu är du med barn. Ut!”

Flickan – som är cirka fem veckor efter befruktningen – slås medvetslös av slaget mot moderns mage. I vuxen ålder visar sig detta engram i form av hysteriska utbrott så fort en man anklagar henne för att vara otrogen. Flickan var oskuld när hon gifte sig 21 år efter hon fick detta engram men hon var övertygad om att hon inte var det (oskuld). Hon har haft en “vanföreställning i barndomen” om att hennes far antagligen försökte döda henne. Hon är alltid rädd för att bli gravid. Engrammet säger nämligen att hon är med barn nu. Det analytiska sinnet reagerat alltid på dessa engram som om det hade fått en befallning.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.