ENERGIKRIGET

5/10-2016
En av orsakerna till konflikten i Ukraina mellan EU, Ryssland och USA kan ha att göra med energi. I nedanstående video från 2014 så berättar Paul Joseph Watson från sajten Infowars om denna konflikt.

Paul Joseph Watson:

Europa och Nato vill bli oberoende av gas från Ryssland. Ryssland däremot vill behålla sin dominans vad gäller gas i Europa via det statliga bolaget Gazprom. Mycket av den gas som Ryssland exporterar går via Ukraina. Ryssland står även för ca 35 % av Europas oljeimport.

Därför så sponsrade USAID, The National endowment for Democracy och andra NGO,s* de rebeller som startade upproren i Kiev. Chevron, Exxon och Royal Dutch Shell har hittat områden av gas i västra Ukraina. Men dessa energijättar kunde inte göra något pga. en rysssvänlig regering i Ukraina. Men i och med kuppen i Kiev så kan nu dessa energijättar skriva kontrakt i och med att det finns en EU-vänlig regering i Ukraina.

Rysslands Svarta havs flotta har sin bas på krimhalvön i staden Sevastopol. Putin hade inget val än att annektera Krim.

 

Be the first to comment on "ENERGIKRIGET"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.