ENDGAME – DOKUMENTÄR OM GLOBALISMEN [SVENSK UNDERTEXT]

Januari 2022

Endgame – blueprint for global enslavement  är en dokumentär från 2007 av Alex Jones från Infowars som handlar om globalisternas planer för världsdominans.  Dokumentären har svensk undertext. 

GLOBALT STYRE

   I dokumentären möter vi  Bilderbergruppen. Enligt framlidne journalisten Tim Tucker  är syftet med Bilderberggruppen att skapa en världsregering och han menar att  det enda sättet att stoppa dem är en upplyst befolkning. En annan av dessa elitgrupper som vill ha globalt styre är Council of Foreign Relations – CFR (startad av David Rockefeller och Zbigniew Brzezinski).

alex jones_endgame_globalismen_förenta nationera_agenda 2030

Bild ovan: Alex Jones från Infowars vars videos man kan hitta på kanalen Ron Gibson på Bitchute. 

    Globalisterna  vill ha bort folk från landsbygden och in i stora megacities.  Tillgängligheten till landsbygden kommer att bli starkt reducerad (urbanisering med Agenda 2030 och hållbar utveckling). Resande med bil kommer att bli starkt begränsat och supermotorvägar kommer att binda samman megastäderna.  Medborgarna är ständigt övervakade och registrerade på grund av high tech.

  Georgia Guidestones deklarerar en världsreligion, en global regering, en global domstol (ICC) och en global arme. Jordens befolkning ska inte uppgå till mer än 500 miljoner människor “i balans med naturen”. Globalisterna attackerar varje form av självständighet. 

georgia guide stones_sverige_befolkningsreducering

Bild ovan: Georgia Guidestones belägen i Georgia USA deklarerar globalisternas planer där man bland annat förespråkar en decimerad befokning (500 miljoner människor totalt på planeten).  Dessa stenar restes på 80-talet. 

globala målen_agenda 2030 och hållbar utveckling_Förenta Nationerna

Bild ovan: Förenta Nationernas Agenda 2030 och hållbar utveckling är den plan som globalisterna använder för att installera sin världsagenda. Agenda 2030 utmärks i första hand av extrema miljö-och klimatlagar som förbigår demokrati och äganderätt (man ska “rädda världen” och då får demokrati och äganderätt maka på sig). 

   Dr. Michael Coffman hjälpte till att stoppa godkännandet av FN:s plan för global biologisk mångfald i senaten och Förenta Nationerna är en väsentlig del i denna nya världsordning. Man vill ha en Nordamerikansk Union och därför tillåter politikerna öppna gränser. Coffman säger att de som vill skapa global dominans ofta följer samma mönster,  man utlovar en utopi för mänskligheten. Denna metod har använts av de flesta tyranner genom historien. 

BANKERNA FINANSIERAR BÅDA SIDORNA AV KRIGEN

   I dokumentären kan man se hur de privatägda bankerna finansierar både sidorna i ett krig. År 1815 förlorade Napoleon mot engelsmännen och Nathan Rothschild fick nyheten före den nådde allmänheten. Nathan spred ut ett rykte på Londonbörsen att Napoleon hade vunnit kriget och börsen föll med 98 procent.  Nathan Rothschild kunde köpa upp hela den brittiska ekonomin.

   I juni 1914 blev Österrike-Ungerns tronarvinge Archduke Franz Ferdinand mördad och gärningsmannen var medlem i ett serbiskt hemligt sällskap med namnet Den Svarta Handen. Den Svarta Handen hade kopplingar till fransk och brittisk underrättelsetjänst och i och med detta mord startades första världskriget. Vapentillverkarna i första världskriget finansierades av Rothschilds banker i Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Österrike. Man finansierade båda sidorna av kriget. 20 miljoner människor dog i kriget  och på grund av krigets grymhet döptes det till “Kriget som gör slut på alla krig”.

Bild ovan: Nathan Mayer Rothschild. 

SKAPANDET AV FÖRENTA NATIONERNA

   Coffman menar att första världskriget inte bara utökade bankkartellernas välstånd utan man fick även till det som är föregångaren till Förenta Nationerna – Nationernas Förbund. Globalisterna menade att med Nationernas Förbund så skulle mänskligheten aldrig mer uppleva ett krig såsom det första världskriget men det egentliga syftet med Nationeras Förbund var att det skulle utvecklas till en världsregering. USA:s President Woodrow Wilson  var en supporter av Nationernas Förbund. År 1913 hjälpte Wilson till att privatisera banksystemet i USA och resten är historia. 

     Bildandet av Nationernas Förbund misslyckades dock år 1919 då många länder ansåg att deta skulle vara ett hot mot deras länders självständighet. Efter det misslyckandet inrättade den brittiska underrättelsetjänsten, tillsammans med Rockefellers,  föreningen Council of Foreign Relations i New York.  CFR rekryterade de främsta  inom sin genre som skulle hjälpa dem att skapa sin världsregering och CFR:s syfte är att utplåna  alla suveräna nationalstater och istället implementera en världsregering som ska styras av en liten elit.  Istället för att ta till krig för att uppnå målet med global dominans skulle man istället använda gradvis förändring och list.  

   Under upptrappningen till det andra världskriget finansierade bankerna båda sidorna av kriget. Efter andra världskriget kom globalisterna återigen med påståendet att endast globalt styre kunde rädda mänskligheten från undergång. Denna gång lyckades man skapa Förenta Nationerna (år 1945). Marken till FN:s byggnad i New York donerades av Rockefeller-familjen.

Bild ovan: globalisterna skapade Förenta Nationerna efter andra världskriget. Devisen var att endast globalt styre skulle säkerställa världsfreden. Ett annat vanligt mantra som globalisterna använder är “globala problem kräver globala lösningar”. Slutresultatet är centralisering av makt och att en liten elit styr över de stora massorna. 

SKAPANDET AV EUROPEISKA UNIONEN

   Därefter började man med att skapa kontinentala superstater. Det första steget var att skapa den Europeiska Unionen. Att skapa ett imperium av Europa hade försökts tidigare men misslyckats. Förut hade man använt militär makt för att uppnå det målet men nu använde globalisterna istället gradvis förändring och list för samma målsättning. Council of  Europe bildades år 1949. Man skrev ett fördrag som handlade om att etablera handelsvägar mellan Europeiska länder såsom har gjorts med frihandelsavtalen Nafta och Gatt i Nordamerika. Det egentliga syftet med Council of Europa var  dock att skapa en Europeisk superstat.

   År 1954 möttes en del av världens elit i hemlighet på Hotell Bilderberg i Holland. Bilderbergarna erkände senare att deras uppdrag var bildandet av Europeiska Unionen. EU inrättades under förevändningen av frihandelsavtal och nästa steg var att bilda en Nordamerikansk Union och en Asiatisk Union. Dessa stater skulle bilda grunden för en världsregering och Förenta Nationerna skulle fungera som ett styrande organ över tredje världen. Bilderberggruppen lyckades dölja sin existens under lång tid tack vare kontrollerad mainstream media och det var inte förrän på 90-talet som bilderbergarnas existens uppdagades.

Bild ovan.  EU-kommissionens ordförande Ursula  von der Leyen  och hennes man Heiko von der leyen. Ursula  von der Leyen  är medlem i World Economic Forum och Heiko von der leyen arbetar för ett läkemedelsbolag med metoder kopplade till vaccin. Ursula von der Leyen kom inte för länge sedan med påståendet att det var dags att börja prata om tvångsvaccinering inom hela EU. Alla över 60 år som vägrade vaccinet  skulle få 1000 euro i månaden som böter. 

År 2006 träffades Bilderberggruppen i Ottowa, Kanada och Alex Jones och hans team åkte dit utanför deras hotell. se hela dokumentären för full dokumentation.

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

FOTON

“United Nations” av Brook-Ward är licenserad under CC BY-NC 2.0. För att visa en kopia av denna licens, , besök https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/?ref=openverse&atype=rich

“von_der_Leyen_Heiko&Ursula,Collet_Tristan-5666” av VIPevent är licenserad under CC BY-NC-SA 2.0

Be the first to comment on "ENDGAME – DOKUMENTÄR OM GLOBALISMEN [SVENSK UNDERTEXT]"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.