En stor seger för de globala företagen och bankerna över nationalstaterna

”Detta initiativ ledde i juli i år till att FN:s medlemsstater godkännande ett dekret om Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration som är ett överstatligt avtal som etablerar en gemensam syn på alla aspekter på internationell migration och ett ramverk för övergripande internationellt samarbete.

Även om detta inte är formellt bindande är det likvärdigt med att skriva in fri global migration som en mänsklig rättighet. I sin förlängning innebär en implementering av detta ett avskaffande av alla nationalstater som vi känner dem. Länderna avtalar med denna deklaration bort sina folks suveränitet över sina respektive länder”.

 

Källa: En stor seger för de globala företagen och bankerna över nationalstaterna – anthropocene

Förenta Nationerna arbetar på att lagstifta massinvandring globalt.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.