STOPPA LÄNKSKATTEN

April 2017

EU-kommissionen vill att plattformar såsom Facebook etc ska betala nyhetssajter när deras artiklar delas på Facebook. Om inte så måste artiklarna stoppas för att laddas upp. Detta förslag ingår i EU:s copyrightdirektiv.

LÄNKSKATT

EU-kommissionen vill  att plattformar ska betala för att kunna länka till nyhetssajter på Internet. Techsajten EFF – Electronic Frontiér Foundation – har tittat på EU:s förslag om digital inre marknad och de nämner bl.a. artikel 13 (upphovsrätten) i detta EU-direktiv som handlar om länkande på internet.  EFF skriver:

“Tyvärr så är detta förslag fullt av idéer som kommer att påverka användare och plattformar väldigt negativt. Artikel 13  ang. upphovsrätt  innebär att plattformar (t.ex. Facebook, Google, Youtube etc) måste betala avgift när de länkar till mediebolagens nyhetsartiklar. EU-kommissionen menar att det blir svårt annars för mediebolag att tjäna pengar online. Det kan innebära att plattformar måste inleda förhandlingar med tusentals, kanske hundratusentals medier för att få till stånd en betald licens med dem”.

STOPPA DELNINGEN AV ARTIKLAR

“Alla plattformar måste skapa program som skannar av det material som laddas upp på plattformen. Om material försöker laddas upp och plattformen inte har licens med berört mediebolag så måste materialet blockeras. Detta gäller även saker såsom t.ex.  fotografier och liknande.  Detta kommer i så fall att innebära att över en natt så kommer det fria Internet bli en kontrollerad och övervakad plats. Ett sådant förslag innebär ett oerhört ingrepp på yttrandefriheten”.

“EU vill införa en “länkskatt” för plattformar.  När text i snippets förekommer på en sajt så ska nyhetssajter kunna få betalt för det.  Det är uppenbart att rätten att länka på webben är under attack. Varje försök att försöka stoppa länkning försvagar själva det öppna Internet. Om dessa förslag godkänns så kommer vår  rätt att dela och få tillgång till material att försämras drastiskt”.

Video nedan: Tim Aker från den EU-skeptiska gruppen EFDD ger sin synpunkt på harmonisering av upphovsrätten. Tim Aker menar att harmonisering innebär att vår frihet på internet begränsas.

VAD DU KAN GÖRA

Det jag rekommenderar är att donera pengar till organisationen Open Media.

https://act.openmedia.org/donate?src=nommenu

Läs mer om länkskatten:

https://savethelink.org/

 

 

Referens

Läs om EU:s skadliga förslag:

Computer Sweden: ny upphovsrättslag kan skada Internet

EFDD är en EU-skeptisk grupp i Bryssel.

EFDD EU-parlamentet

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required


 

Be the first to comment on "STOPPA LÄNKSKATTEN"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.