En historisk dag – nu sänks bensinskatten

År 2017 togs tyvärr beslut i riksdagen att stödja S/MP-regeringens förslag att årligen automatiskt höja drivmedelsskatterna i takt med inflationen inklusive två procentenheter extra. Detta i stället för den tidigare årliga uppräkningen med endast inflationen.

Vi moderater (liksom Kristdemokraterna) anser att denna ”överindexering” är orimlig och därför föreslog vi i vår gemensamma budget för 2019 att denna extra skattehöjning skulle slopas från och med den första juli i år.

http://www.bt.se/insandare/en-historisk-dag-nu-sanks-bensinskatten/?fbclid=IwAR0ZRlA1LtUKO_7k3rlGaPMnKeRAg5Hzq9LdwmiGGLQv-1NleaKUqPWL7Yk

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.