Läkemedelsverkets säkerhetsuppföljning av ADHD-droger

 
Sammanfattning:
 

”De låtsade som om de tog tyget ur vävstolarna, de klippte i luften med stora saxar, de sydde med synål utan tråd och sade slutligen: Se så, nu är kläderna färdiga!”

H. C. Andersen, Sagor och berättelser.

Det kan vara en sliten liknelse, men vad kan bättre beskriva Läkemedelsverkets och psykiatrins falska spel om uppföljningen av skador från ADHD-droger på barn och vuxna. Man låtsas, politiker och media vill inte verka dumma, och ifrågasätter därför inte det som egentligen borde vara uppenbart för dem: Läkemedelsverkets uppföljning av skador finns inte, kejsaren är helt naken.

I denna granskning avslöjas att det finns tusentals osorterade, oanalyserade och ouppföljda biverkningsbeskrivningar hos Läkemedelsverket, som aldrig blivit del av biverkningsstatistiken. Det är vad berättande psykiatriker beskriver som ”intolerabla biverkningar”, av sådant allvar att man varit tvungen att avsluta utskrivningen av preparaten.

Myndigheten har lagt alla dessa allvarliga berättelser om skador åt sidan, har inte följt upp ett enda av fallen och har inte sett till att de görs till del av biverkningsregistret – man har således skapat en falsk statistik.

Graden av bedrägeri kan bedömas om man vet att Läkemedelsverkets biverkningsregister under de sista åren årligen tagit emot ungefär 50 biverkningsrapporter om ADHD-droger (som Concerta, Ritalin, Strattera) – men samtidigt årligen tagit emot runt 2000 berättelser från psykiatriker om intolerabla skadeverkningar från preparaten. Man använder de runt 50 inkomna biverkningsrapporterna till att säga ”ingen anledning till oro”, ”inga nya säkerhetsproblem” och låtsas som om de runt 2000 berättelserna inte existerar.

Något annat som inte existerar är de 93 svenska barn 0-4 år som förra året blev förgiftade av ADHD-droger. Ett faktum som borde fått Läkemedelsverket, Barnombudsmannen, riksdagens socialutskott och media att skrika högt – och kräva åtgärder. Och än värre är att bara ETT enda av dessa förgiftningsfall rapporterats till biverkningsregistret, trots en skyldighet för sjukvårdspersonal att göra så. För ETT av de 93 förgiftade småbarnen gör alltså Läkemedelsverket en uppföljning (förhoppningsvis), medan de andra smidigt glöms bort.

Inte heller de 158 barn och ungdomar 10-19 år som förra året använde ADHD-droger för ”suicidförsök eller överdosering i annat självdestruktivt syfte” blir föremål för Läkemedelsverkets intresse. INGET ENDA av dessa fall har inkommit till myndighetens biverkningsregister, de finns inte alls.

Och hur kan Läkemedelsverket tiga om att ett läkemedelsbolag roffat åt sig 550 miljoner i Sverige efter det att ett ADHD-preparat blev underkänt?

Kanske finns det någon mer, som efter att ha läst den här rapporten vill ropa: ”Han har ju ingenting på sig!”

Och förhoppningsvis göra något åt saken.

 
Janne Larsson
skribent
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.