EMMA CARLSSONS BOSTADSAFFÄRER

Aftonbladets granskning visar att riksdagsledamoten Emma Carlsson Löfdahl (L) kostat skattebetalarna över 460 000 kronor genom att hon hyr sin makes bostadsrätt. Nu öppnar åklagare en förutredning – men man misstänker i nuläget inget brott. – Beslut om jag ska inleda förundersökning kommer sannolikt att kunna fattas den närmaste månaden, säger vice överåklagare Bengt Åsbäck.

Source: Åklagare öppnar förutredning om L-toppens övernattningslägenhet | Aftonbladet

Liberalen Emma Carlsson utnyttjar systemet vilket kostar oss skattebetalare 460 000 kronor.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.