SOSSARNA HÖJER ELSKATTEN FÖR ATT ”RÄDDA VÄLFÄRDEN”

Sedan avregleringen 1996 har elskatten fyrdubblats. I dag består halva elräkningen av skatt och i Elskatteupproret kokar missnöjet. Vid årsskiftet väntar nästa höjning när elskatten ska indexeras. – Resurserna behövs till välfärden, säger finansminister Magdalena Andersson (S).  Elmarknaden avreglerades 1996 med syfte att bland ge konsumenterna billigare el. Men utfallet blev ett annat. Priserna har snarare ökat. En bidragande orsak är elskatten som staten fyrdubblat s

Source: Elskatteupproret: Ilskan mot fyrdubblade skatten växer

Regeringen Löfven ska nu åter igen höja elskatten. En av anledningarna till elskatten är ”miljömässig” . Regeringen har även bestämt att skatten ska höjas automatiskt varje år (indexering), precis som man gjorde med bensinskatten.

Skattevampyren Magdalena Andersson säger att pengarna från den höjda elskatten ska gå till välfärden (i.e. sossarnas massinvandringsexperiment).

Avgå!

Elskatteupproret: 

https://elskatteupproret.se/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.