13/06/2024

2 thoughts on “ELSA WIDDING OM ETABLISSEMANGETS SKRÄCKPROPAGANDA OM KLIMATET

  1. Pingback: ELSA WIDDING OM ETABLISSEMANGETS SKRÄCKPROPAGANDA OM KLIMATET – Life, Death and all between
  2. Albert Einstein visade år 1919 att koldioxid inte kan lagra värme. Därför kan koldioxid inte värma upp jorden.
    Är hans påstående helt förkastat?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.