ELSA WIDDING OM ETABLISSEMANGETS SKRÄCKPROPAGANDA OM KLIMATET

brinnande hus_klimatförändringarna_koldioxid

Juni 2021

I nedanstående video talar Elsa Widding om den skräckpropaganda och de vinklingar som etablissemanget använder för att skapa rädsla för klimatet. Widding nämner att det som skulle behövas är mer koldixoid i atmosfären, inte mindre. 

   Video ovan: Elsa Widding. 

   Elsa Widding är utbildad civilingengör och har länge engagerat sig i klimatfrågan. Hon har hemsidan Klimatkarusellen. Widding säger att när det gäller klimatrapporteringen inom mainstream media så får man så gott som aldrig en fullständig bild utan de levererar en ensidig klimatpropaganda.  Media och våra beslutsfattare har helt enkelt bestämt sig för att koldioxid i atmosfären är något farligt och negativt och man förlitar sig på de forskare som har betalt för att leverera klimathot.

INDOKTRINERING I SKOLAN

   När det gäller barn och ungdomar så håller vuxna på att inbilla dem att vi står inför jordens undergång och att vårt sätt att leva leder till en ohållbar uppvärmning (klimatångest).  Idag är det många barn och unga som faktiskt tror på att hela länder och städer översvämmas, drabbas av torka och att människor flyr i panik på grund av klimatförändringarna.  Geologiskt sett så lever vi faktiskt i en kall tid och de senaste 3 000 åren så har det blivit kallare. Det vi upplever just nu är en mild återhämtning efter den 500 år långa lilla istiden. I skolan får dock ungarna lära sig att det aldrig har varit så varmt som idag och att det är vårat fel. Man menar att konsekvenserna av utökade koldioxidutsläpp leder till katastrofer och man visar upp skrämmande bilder på naturen.

   Man lär  ut att klimatförändingarna skapar stora skogsbränder och man visar bilder på brinnande skogar.  Samtidigt visar vetenskapen att skogsbrändern har avtagit det senaste seklet, något som Staffan Mörner visar i sin bok “Borde man oroa sig för klimathotet?” Mörner visar hur saker och ting har sett ut under längre perioder istället för att visa hur saker har sett ut ur en väl vald tidpunkt. När det gäller torka så har den minskat och blivit mindre extrem globalt sett sedan 1983.  En varmare atmosfär kan hålla mer fukt och avdunstningen från haven ökar vilket leder till mer nederbörd.

   Sahara var betydligt grönare under den post-glaciala perioden  när det var flera grader varmare än idag och monsunregnen drar längre norrut vid varmare klimat. När vegetationszonerna flyttar sig blåser man upp det till total katastrof inom mainstream media. 

VINKLADE KLIMATRAPPORTERINGAR 

   I en artikel från Expressen 2019 står det “Nu varnar forskarna för klimatförändringarnas konsekvenser i Sydasien” men som vanligt ser verkligheten annorlunda ut. Dödligheten av klimatförändringarna har aldrig varit lägre, detta på grund av mer koldioxid i atmosfären och en grönare värld men det är något man väljer att inte berätta. I en graf från statsvetaren Björn Lomberg  ser vi att dödstalet från klimatförändringarna är väldigt lågt men denna bild passar inte in i den klimatalarmistiska propagandan och får absolut inte debatteras.

   Widding menar att det är väldigt konstigt att meningsmotståndare inte får yttra sig.  Med tanke på att våra politiker vill satsa tusentals miljarder på något som förändrar våra liv i grunden så borde man rimligtvis ha tillräckligt bra med argument för att kunna ta en debatt med sakkunniga meningsmotståndare. 

ela widding_klimatförändringarna-lyssna på vetenskapen

Tvärtom vad klimatalarmisterna påstår så minskar skogsbränderna globalt.

   I slutet på sommaren 2019 var det en stor nyhet att bränderna i Amazonas ökat med 80% sedan 2018.  Sanningen är dock att trenden har varit minskande de senaste decennierna. Det som händer nu runt om i världen är varken ovanligt, extremt eller skapat av någon global uppvärmning. Globalt sett så har skogsbränderna minskat de senaste hundra åren. Martin Hultman på Chalmers brukar prata om att jorden håller på att brinna upp på grund av den globala uppvärmningen men data från WMO visar att inga nya globala värmerekord har satts sedan 1977. På en graf från USA kan vi se att det totalt sett varken har blivit torrare eller blötare mellan 1974 och 2014.

LYSSNA PÅ VETENSKAPEN

   Om man startar kurvan gällande global uppvärmning från 1960, som amerikanska EPA gjorde i sin National Climate Assessment inför klimatmötet i Paris år 2015,  så ser det ut som en ökning. Hade man visat grafen över en längre tidsperiod hade det sett annorlunda ut. Man brukar även använda skogsbränder som ett exempel på hur allting har blivit värre på grund av klimatförändringarna men det var värre förr enligt amerikanska jordbruksdepartementet.  Ökningarna av skogsbränder den senaste tiden beror framför allt på bristande skogsvård.

 

klimatförändringarna_koldioxid_vetenskapen_

EPA valde att visa statistik från år 1960 och framåt gällande global uppvärmning för att få fram en alarmerande graf. Kollar man på uppvärmningen i ett längre perspektiv ser det annorlunda ut. 

   Koldioxidhalten mätts på observatoriet Mauna Loa på Hawaii.  Nedanstående bild hittar man i Gösta Petterssons bok “Falskt alarm – klimatfrågan ut vetenskaplig aspekt”. Den visar hur atmosfärens koldioxidhalt under de senaste 140 årmiljonerna ständigt har minskat fram till industriell tid. Pettersson säger att atmosfäriskt kol fossiliserats vilket betyder att koldioxiden i atmosfären har blivit till fossilt kol, till exempel kalksten, krita och fossila bränslen. Allt på bekostnad av en fortlöpande utarmning av havens och luftens innhåll av kol.  Koldioxid är mat för alla växter och därmed indirekt mat för alla djur och mikroorganismer.

 

elsa widding_klimatet_gösta pettersson

Ur ett längre perspektiv ser vi att koldioxidhalten i atmosfären har minskat.

ATMOSFÄREN BEHÖVER MED KOLDIOXID

   Majoriteten av planetens växter dör om halten av koldioxid i luften sjunker under cirka 200 ppm. Den ständiga fossiliseringen av atmosfären och kolsyra i havet har med andra ord minskat luftens koldioxidhalt och ligger just nu skrämmande nära överlevnadsgränsen för majoriteten av planetens växter. Den nuvarande nivån av koldioxid i atmosfären är inte tillräckligt hög för växterna. På lång sikt kommer halten att sjunka oavsett om vi vill eller inte.

   Är det farligt om vi får 1-2 grader högre temperatur? Svar nej, det är bara bra. Är det dåligt med en högre halt av koldioxid i atmosfären? Svar nej. Att ställa om till fossilfrihet inom 10-20 år med motiveringen att hindra hindra en uppvärmning är en total galenskap. Det är ett politiskt spektakel som saknar motstycke.

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

DONERA/DONATE. Please make a donation – any amount is welcome.  Hjälp alternativmedia att växa – gör en donation. Alla gåvor är välkomna. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below.1 Comment on "ELSA WIDDING OM ETABLISSEMANGETS SKRÄCKPROPAGANDA OM KLIMATET"

  1. Ingrid Hörlin | 2021-06-15 at 6:48 am | Reply

    Albert Einstein visade år 1919 att koldioxid inte kan lagra värme. Därför kan koldioxid inte värma upp jorden.
    Är hans påstående helt förkastat?

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.