ELSA WIDDING OM CHALMERS KLIMATFÖRNEKELSE

September 2020

Elsa Widding ger sin syn på att Chalmers håller på med “forskning” kring klimatförnekelse. 

I detta program diskuterar jag det globala forskarnätverk som har etablerats inom ramen för Chalmers tekniska högskola. En viktig uppgift för nätverket är att kartlägga sambandet mellan klimatförnekelse och högernationalism. Nätverkets primära syfte synes vara att tysta dom som vågar uttrycka en avvikande åsikt i klimatfrågan genom att sätta etikett på människor.  

Det som nu håller på att hända med Chalmers är rent bedrövligt och jag hoppas att Chalmers vetenskapliga kompetens kan samlas för att tydligt vända sig mot detta förfall.  Det har väl knappast hänt förr att ifrågasättandet av meningsmotståndares åsikter kopplas ihop med dennes egenskaper. Men det är precis vad som nu sker vid svenska universitet och högskolor, inte minst på Chalmers. 

Det globala nätverket ställer sig också frågan varför inte klimatvetenskapen tas på allvar trots att många allvarliga faktum har varit kända i flera decennier? Det är tydligt att nätverket saknar kompetens och förståelse för klimatfrågan.  Svaret är ju att vi nu vet bättre och förstår mer och mer precis som i all annan vetenskap. 

Chalmers ska forska i varför man inte gjort drastiska åtgärder trots att man redan på 70-talet visste att temperaturen skulle stiga flera grader på 30 år och att havsnivåerna skulle stiga så mycket att både Manhattan och Maldiverna skulle stå under vatten vid det här laget. 

Det finns mycket man trodde att man visste vid den tiden men ingenting av detta har inträffat. Det borde därför vara mer intressant att forska på hur ”modellerna” kunnat ha så fel istället för att forska på hur vissa människor har fräckheten att peka på dessa otvetydiga faktum.  Chalmers väljer att ge politiken fritt spelrum på bekostnad av vetenskapen.  

Det Chalmers valt att ägna sig åt är skamligt och mina tankar går osökt till institut för rasbiologi under 30-talet där man tog fram ett underlag för hur man kunde sätta etikett på olika grupper. Klimatförnekare är tydligen en grupp nu. Alla som har läst på och tänker själva får etiketten klimatförnekare. 

Fy skäms på er Chalmers som med miljoner i statsbidrag nu ska hjälpa till att förminska vetenskapen och kväva yttrandefriheten. En uppmaning till Chalmers är att lita på de fysiska grundläggande lagarna. Det är det enda sättet att hålla oss borta från vidskepelse och masspsykosens rädsla, vilka båda kan medföra att vi förlorar det fria ordet och demokratin.

Den dag Chalmers förstår vetenskapsfilosofen Karl Poppers visdomsord så kommer man snabbt att skrota det för Chalmers pinsamma nätverksinitiativet!

“The growth of knowledge depends entirely on disagreement.”

Karl Popper

Be the first to comment on "ELSA WIDDING OM CHALMERS KLIMATFÖRNEKELSE"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.