ERSÄTTNINGAR TILL NYANLÄNDA

Följande hittade jag på Försäkringskassans hemsida.

Förmåner till nyanlända i Sverige

Etableringsersättning

Den som är nyanländ i Sverige kan få etableringsersättning. Man ansöker om etableringsersättning hos Arbetsförmedlingen som beslutar om etableringsersättningen och dess storlek. Försäkringskassan betalar ut etableringsersättningen när den nyanlände har en etableringsplan hos Arbetsförmedlingen.

Den som har etableringsersättning kan också få etableringstillägg och bostadsersättning. Det är Försäkringskassan som beslutar om och betalar ut dessa ersättningar.
Etableringstillägg

Den som har barn som bor hemma kan ha rätt till etableringstillägg.Hur mycket etableringstillägg som betalas ut beror på antalet barn och barnens ålder. Den sökande får 800 kr för varje barn som inte har fyllt 11 år och 1500 kronor för varje barn som har fyllt 11 år.

Etableringstillägg kan utgå för maximalt tre barn. Om den sökande har fler än tre barn räknas de äldsta barnen och en familj kan få maximalt 4 500 kronor i etableringstillägg per månad.

Om en sökande får underhållsstöd kan det innebära en minskning av etableringstillägget.

Bostadsersättning

Den som bor ensam i en egen bostad och är folkbokförd där kan få bostadsersättning. En egen bostad kan avse bostad som man äger eller innehar med bostads- eller hyresrätt.

Man kan få bostadsersättning även om man bor i andra hand förutsatt att hyresavtalet är skriftligt och att hyresvärden, bostadsrättsföreningen eller hyresnämnden har godkänt uthyrningen. Om man har en inneboende eller bor tillsammans med någon har man inte rätt till bostadsersättning.

Bostadsersättning kan betalas ut för den bostadskostnad som överstiger 1 800 kronor per månad. Om man har en bostadskostnad som överstiger 5 700 kronor per månad har man inte rätt till ersättning för den överskjutande delen av kostnaden. Bostadsersättning kan maximalt uppgå till 3 900 kronor. Man ansöker om bostadsersättning på blanketten FK 6703 Ansökan om bostadsersättning.

Utbetalning

Försäkringskassan betalar ut etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning en gång i månaden. Pengarna kommer i efterskott.

 

 

Be the first to comment on "ERSÄTTNINGAR TILL NYANLÄNDA"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.