Dramatisering av ett engram

Engram. Definition: engrammet är en period av medvetslöshet som innehåller fysisk smärta eller smärtsam emotion (trauma) och alla förnimmelser som finns i händelsen (t.ex. syn, lukt, känsel etc). Engrammet är inte tillgängligt som erfarenhet för det analytiska sinnet (=vårt medvetna sinne).

EXEMPEL PÅ ENGRAM
Ett exempel på engram: En kvinna slås medvetslös av ett knytnävsslag. Någon sparkar henne och säger åt henne att hon är en bedragare, att hon är värdelös och att hon ändrar sig hela tiden. Samtidigt välts en stol omkull, en kran står och rinner i köket och en bil för förbi på gatan utanför. Engrammet innehåller en fortlöpande inspelning av förnimmelserna: syn, lukt, känsel, smak, lukt, kroppens läge och rörelser, ledernas läge, inspelningar av törst etc. Engrammet skulle innehålla allt som yttrades till henne medan hon var medvetslös, röstlägen, tonfall, ljudet och smärtan av slaget, kontakten med golvet, beröringen och ljudet från stolen som vältes omkull, kanske blodsmak, lukten av personen som attackerade henne, lukterna i rummet, ljudet från den förbipasserande bilens motor etc.

LAGRING AV ENGRAM
Perioderna av medvetslöshet är tomrum i standardminnesbankerna (vårt minne). Dessa saknade perioder utgör vad Dianetiken kallar för det reaktiva sinnets bank (bank=lagringsplats för information). Under de perioder då det analytiska sinnet (vårt medvetna sinne) är helt eller delvis frånkopplat så kopplas det reaktiva sinnet in helt eller delvis. De ögonblick som innehåller medvetslöshet hos individen är i stort sett sådana ögonblick som är emot överlevnaden. Det reaktiva sinnet lagrar inte minnen såsom vi föreställer oss dem – det reaktiva sinnet lagrar engram. Dessa engram är en fullständig inspelning in i minsta detalj av varje förnimmelse (syn, lukt etc) som fanns med i ögonblicken av delvis eller total medvetslöshet. De har sin egen kraft.

DRAMATISERING OCH VALENSER
Det finns två andra tillstånd som kan orsakas av engram. Det ena är dramatisering och det andra är valens. Dramatisering = en individ som har ett engram som innehåller personer kan efterlikna en person i det engrammet. Dvs. agerar och beter sig som denne. Valens = en valens är en antagen personlighet. Om du är i din fars valens så beter du dig som din far. Du har sett ett barn brista ut i  ett raseriutbrott. du har sett en människa gripas av vansinne. du har sett folk gå igenom en mängd irrationella handlingar. Detta är dramatiseringar. När en dramatisering är fullt påkopplad rabblas engrammet upp ordagrant och individen agerar som en skådespelare, som likt en marionett spelar upp sin roll. Dramatisering är överlevnadsbeteende – enligt det reaktiva sinnet – grundat på antagandet att organismen i en liknande situation lyckades överleva därför att denna dramatisering ägde rum.

DRAMATISERING AV ENGRAM
En kvinna som blivit nedslagen skulle kunna dramatisera sitt engram, t.ex genom att göra exakt samma saker som sades och gjordes mot henne. Med valens menas i Dianetiken – personligheten hos en av dramats agerande personer i ett engram. I fallet med kvinnan som blev nedslagen och sparkad fanns det två valenser närvarande: hon själv och hennes man. Vem vann? Maken. Därför är det maken som kommer att dramatiseras. Hon vann inte. Hon blev skadad. Aha!. Vad man bör göra när dessa restimulatorer(=saker i omgivningen som sätter igång engrammet)  föreligger är att vara vinnaren – maken – och att tala som han, att säga det han sade, att göra vad han gjorde. Han överlevde. “Var som han!” säger cellerna. När kvinnan restimueras in i detta engram av någon handling, t.ex av hennes barn så dramatiserar hon därför den vinnande valensen. Hon slår omkull pojken och sparkar till honom, talar om för honom att han är en bedragare, att han är värdelös och att han ändrar sig hela tiden. Vad skulle hända om hon dramatiserade sig själv? Hon skulle bli tvungen att falla ner, slå omkull en stol,svimma och tro att hon var en bedragare, värdelös och att hon alltid ändrade sig och hon skulle bli tvungen att känna smärtan från alla slagen. Med engrammen samlar en person på sig ett femtiotal valenser innan han fyllt tio år. Vilka var de vinnande valenserna? Du kommer att upptäcka att han använder dem varje gång ett engram restimuleras.

MER OM DRAMATISERING
När den aberrerade personen dramatiserar ett engram antar han alltid den vinnande valensen, och denna valens är inte alltid hans egen. Om bara en ytterligare en person är närvarande och om denna person talar i apatiska ordalag så blir engrammets nivå apati. När ett apatiengram restimuleras så blir individen apatisk. Den raseriemotion som överförs till en medvetslös person ger honom ett raseriengram som han kan dramatisera. Detta är ytterst skadligt för samhället.

Be the first to comment on "Dramatisering av ett engram"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.