Dörrknackande vittnen bryter mot EU-lag

Augusti 2018

Dörrknackande vittnen bryter mot EU-lag EU-domstolen anser att de uppgifter som Jehovas vittnen hämtar in under sina dörrknackningar utgör olaglig datainsamling. När trossamfundet Jehovas vittnen knackar dörr samlar de in och skriver ned information om de personer de träffar. De samlar bland annat in namn, adress, religiösa övertygelser och familjeförhållanden hos de besökta. Dessa uppgifter används sedan av vid nästkommande besök utan att de berörda personerna samtyckt eller informerats om det.

Källa: Dörrknackande vittnen bryter mot EU-lag | Nyhetssajten Europaportalen

Storebror EU har total kontroll.