TRUMPS TAL OM ATT LÄMNA PARIS-AVTALET

Juni 2017

 Den första juni 2017 så meddelade Donald Trump att USA kommer att lämna Paris-överenskommelsen. Jag har översatt en del av Donald Trumps tal till svenska.

 

USA LÄMNAR PARIS-AVTALET

USA kommer att dra sig ur Paris-avtalet. Parisavtalet är den senaste i raden av överenskommelser som är är till nytta för andra länder på bekostnad av USA. För amerikanarna så skulle Paris-avtalet innebära förlorade jobb, försämrade löner, nedstängda fabriker och en krympande ekonomi. Från och med idag så kommer USA att upphöra med implementeringen av det icke-bindande Paris-avtalet och ta ett steg bort från den ekonomiska börda som detta avtal innebär för vårt land. Detta innebär att  USA kommer att sluta med ekonomiska bidrag till den gröna klimatfonden, något som har kostat USA en förmögenhet.

Om USA skulle följa Paris-avtalet och allt vad det innebär i form av restriktioner vad gäller energi så skulle det innebära att vi skulle förlora 2,7 miljoner jobb fram till år 2025. Det innebär bland annat 450 000 mindre industrijobb. Tro mig, det är inte detta som USA behöver. Detta inbegriper jobb inom bilindustrin och det innebär ytterligare försämring av Amerikansk industri som vi så desperat behöver. Skulle vi vara kvar i Paris-avtalet så skulle det innebära många av våra sektioner i USA skull gå med förlust. T.ex. en nedgång på 12 procent för pappersindustrin, 23 procent för cementindustrin, järn-och stål industrin ned med 38 procent, kolindustrin ned 86 procent, naturgas ned 31 procent. Det skulle innebära en förlust på 3 biljoner dollar i GDP och vi skulle förlora 6,5 miljoner jobb inom industrin.

OK FÖR KINA MED UTSLÄPP

Paris-avtalet innebär inte bara ekonomiska restriktioner för amerikanarna, avtalet lever heller inte upp till sina förväntningar vad gäller miljön. Jag kan inte ingå i ett avtal som bestraffar USA. Paris-överenskommelsen gör heller inget åt de största förorenarna på den här planeten. Enligt detta avtal så får t.ex. Kina utöka sina utsläpp medans USA inte får göra så. Indien kommer att få ta emot miljarders dollars  i bistånd från rikare länder. I det stora hela så är Paris-avtalet till en nackdel för USA. Kina får tillstånd att bygga ytterligare hundratals kolanläggningar men vi får inte bygga någon. Indien får tillstånd att dubbla deras kolproduktion till år 2020 medans vi måste göra oss av med våran kolproduktion. T.o.m. Europa får fortsätta att bygga kolanläggningar. Paris-överenskommelsen skapar inte arbetslöshet men istället så flyttar jobben utomlands bort från Amerika.

Detta klimatavtal handlar inte så mycket om klimatet utan handlar istället om hur andra länder kan vinna ekonomiskt på bekostnad av USA. Hela världen applåderade när Parisavtalet undertecknades. Anledningen till att de var så glada berodde på att detta avtal försätter USA i en dålig ekonomisk situation. Det skulle bli svårare för USA att konkurrera med andra länder.

OMFÖRDELNING AV VÄLSTÅND

Vi har stora energireserver i USA. Tillräckligt mycket för att kunna hjälpa de allra fattigaste. Men hade vi varit kvar i Parisavtalet så hade dessa energireserver inte kunnat användas. Det hade inneburit att välstånd hade försvunnit från USA och miljontals amerikaner hade hamnat i fattigdom eller förlorat sina jobb. Paris-avtalet är inget annat än en omfördelning av USA:s välstånd till andra länder. Även om Paris-avtalet tillämpades fullt ut av alla inblandade nationer så skulle det endast innebära en minskning med två tiondelar av en grad celsius fram till år 2100. 14 dagars koldioxidutsläpp från Kina skulle förstöra allt klimatarbete som USA hade gjort. Samtidigt så hade vi varit tvungna att betala miljarders dollars för Paris-avtalet och samtidigt förlora många jobb, varit tvungna att stänga igen fabriker osv.

Anledningen till att utländska lobbyister för Paris-avtalet vill att USA ska vara med beror på att överenskommelsen skulle skada USA. Paris-avtalet skulle ha handikappat USA. De nationer som vill att USA ska vara kvar i avtalet är de nationer som har kostat USA biljoner dollar i handelsförhandlingar. Dessa nationer vill heller inte bidra till vår militärallians. Oftast är dessa avtal dåliga för USA.   

MILJARDER TILL DE GRÖNA FONDERNA

Förutom begränsningar för USA att använda sin energi så innebär även Paris-avtalet en omfördelning av Amerikas välstånd i de så kallade gröna klimat-fonderna. Dessa fonder kräver stora belopp från USA i biståndspengar. De vill att USA ska betala biljoner dollars medan vissa andra länder inte betalar någonting alls. De gröna fonderna skulle ha inneburit att USA skulle ha varit tvungen att betala miljarder dollar. Förenta Nationerna vill att länderna ska betala 100 miljarder dollar årligen och de tycker att det är småpengar. Chefen för de gröna fonderna räknade ut att det gröna biståndet måste öka till 450 miljarder dollar årligen efter år 2020. Ingen vet heller vart pengarna tar vägen.

Miljoner människor i USA har inget jobb och hade vi varit kvar i Parisavtalet så hade det inneburit att miljarder dollar hade istället gått till andra länder istället för USA själv. USA:s tillbakadragande från Paris-avtalet innebär ett förstärkande av USA:s suveränitet. Hade USA stannat kvar i Paris-avtalet så hade vi blivit stoppade när vi nu kommer att använda och USA:s energireserver. Det är ganska otroligt när man inser att detta avtal kunde ha stoppat USA från att utföra sina egna interna affärer. Men det är precis detts som kommer att ske om vi inte lämnar avtalet.

Tittar man historiskt på dessa avtal så blir de bara mer och mer krävande allt efter tiden går. Paris-avtalet är bara början på något mycket större. Paris-avtalet skulle underminera vår ekonomi, försvaga vår suveränitet, medföra stora legala risker och samtidigt sätta USA i en ofördelaktig position gentemot andra länder.    

 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.