RON PAUL OM DOLLARNS KOLLAPS

11/9-2016. 

RON PAUL

I nedanstående video så berättar den f.d. politikern Ron Paul om vad som sker.   Ron Paul menar att det USA som vi känner idag kommer att vara borta inom en snar framtid. Ron Paul säger att USA:s finanskris kommer att bli värre än den stora depressionen på 1930-talet.  Folks besparingar på bankerna kan försvinna över en natt och aktiemarknaden kommer att krascha med över 50 %.  Ron Paul säger att de flesta amerikaner inte har en aning om hur allvarligt situationen är.  Amerikanska staten kommer att konfiskera amerikanarnas pengar. Amerikanernas frihet kommer att begränsas i och med att nya restriktiva lagar håller på att skapas.

TIPS OCH LÖSNINGAR
Ron Paul ger tips hur man kan undvika denna konfiskering. Man kan med andra ord överleva denna kris. Det handlar helt enkelt om hur man ska investera sitt kapital. Investering i guld och silver rekommenderas. Kontanter bör inskaffas. Investering i starka utländska valutor kan vara bra. Amerikanarna måste se till att staten inte kan konfiskera deras tillgångar. Man bör endast ha en bråkdel av sina tillgångar på banken eftersom tillgångarna troligtvis kommer att konfiskeras.

Se videon nedan

 

Referenser

Urvaken: ekonomisk kollaps

Flammor: ekonomisk kollaps i USA

 

 

Be the first to comment on "RON PAUL OM DOLLARNS KOLLAPS"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.