DIANAGÅRDEN – HEM FÖR NYANLÄNDA

Dianagården avvecklades som vård- och omsorgsboende eftersom Arbetsmiljöverket dömde ut lokalerna. Sex personer bodde kvar på boendet när det stängde och de erbjöds plats på andra vård- och omsorgsboenden. Från och med här veckan fungerar fastigheten tillfälligt som ett genomgångsboende för nyanlända under namnet Drevkarlen, samma namn som fastigheten. Det kommer att vara ett genomgångsboende fram till december 2020. Första kvartalet 2021 planeras byggstart för att omvandla fastigheten till ett seniorboen

Source: Nu fylls Dianagården med nyanlända

Arbetsmiljöverket stängde Dianagården, som var ett vård-och omsorgsboende eftersom renoveringar behövdes, påstod de. Nu när renoveringarna är färdiga är det nyanlända som får flytta in.

Känner du igen mönstret? Gamlingar och sjuka kastas ut från boenden till förmån för nyanlända och ekonomiska flyktingar.

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.