DET SVENSKA UBÅTSKRIGET (OLA TUNANDER)

ola tunander det svenska ubåtskriget

Februari 2020

Ola Tunander har släppt boken ‘Det svenska ubåtskriget’. Enligt Ola Tunander bedrev Nato-länder operationer under falsk flagg i Sverige under 80-talet i form av ubåtskränkningar. Syftet var att förändra svenskarnas attityd mot Sovjet och att kunna använda Sverige som flygbas under ett eventuellt krig mot Sovjet.

Video ovan: Ola Tunander tillsammans med Mattias Mossberg och Anders Björnsson håller konferens i och med utgivningen av boken ‘Det svenska ubåtskriget’. 

UBÅTSKRÄNKNINGAR

     På 80-talet förekom regelbundna ubåtskränkingar på svenskt territorialvatten. Det hela började med den sovjetiska  ubåten U-137 som gick på grund vid Gåsefjärden utanför Karlskrona, vilket var ett militärt skyddsområde. Efter detta blev ubåtsobservationer mer regel än undantag. Alla ubåtskränkningar skylldes på dåvarande Sovjetunionen. Kränkningarna innebar att svenska folkets attityd till Sovjet förändrades radikalt. På 70-talet fram till 1980  så uppfattade 20 till 30 % av svenskarna Sovjetunionen  som ett hot mot Sverige.  Tre år senare, efter ubåtsincidenterna, steg siffran till 83%.  Hela Europa blev påverkat av incidenterna i Sverige. Olof Palme bedrev fredsdialoger med Sovjet på den tiden och dessa dialoger blev meningslösa i och med ubåtskränkningarna. Socialdemokraterna var tvungna att backa.

ola tunander mattias mossberg anders björnsson det svenska ubåtskriget recension

De tre vise männen: Ola Tunander, Anders Björnsson och Mattias Mossberg håller seminarium om Ola Tunanders bok.

UBÅTSUTREDNINGAR

    1983 kom den första ubåtsutredningen där man konstaterade att det var Warzawapakten som låg bakom ubåtskränkningarna. Många uttryckte dock missnöje mot denna utredning och en andra utredning kom 1995 där slutsatsen var att man inte var helt säker på vilken nationalitet som låg bakom kränkningarna. År 2000 avslöjar den tidigare amerikanska försvarsministern Caspar Weinberger att det bland annat var USA som hade opererat i den svenska skärgården. I och med detta startade Sverige en tredje ubåtsutredning där man kom till slutsatsen att ubåtskränkningarna i Sverige var ett led i det kalla kriget mellan öst och väst. 

ola tunander casper weinberger_det svenska ubåtskriget

Dåvarande amerikanska försvarsministern Caspar Weinberger medgav år 2000 att det bland annat var USA som opererade i svenska farvatten. Detta öppnade dörren för en ny ubåtsutredning.

AMERIKANSKA HYDROFONER I DEN SVENSKA SKÄRGÅRDEN

    Med start från år 1970 placerade USA ut hydrofoner i den svenska skärgården. Hydrofonernas syfte var att avlyssna sovjetiska ubåtar. Hydrofonerna underhölls av amerikanska miniubåtar som opererade i svenska vatten. Detta underhåll gjordes i smyg eftersom hela operationen med hydrofoner var en inofficiell operation, den hade ingen politisk täckning i Sverige. Tunander säger att Bobby Inman, som var chef för Naval Intelligence USA och aktiv med dessa operationer i svenskt vatten, fick en deal med någon från svensk sida att installera dessa hydrofoner. USA hade ombyggda handelsfartyg som innehöll dessa miniubåtar som släppte av ubåtarna för att göra underhåll av hydrofonerna.  Dessa operationer pågick under hela 70-talet utan att någon amerikansk ubåt blev upptäckt. På 80-talet ändrades ubåtarnas beteende genom att de började visa sig helt öppet under längre perioder. Detta beteende är givetvis helt tabu för en ubåt vars syfte är att operera i det dolda. Var det så att ubåtarna ville bli upptäckta?

usa_ubåtskränkningar_cia_handelsfartyg_nato

USA använde ombyggda handelsfartyg som innehöll miniutbåtar från Italien. Dessa miniubåtar opererade i svenska farvatten medans handelsfartyget gjorde besök i Skandinavien.  

 

I videon ovan medger USA:s tidigare försvarsminister Caspar Weinberger att det var Natoubåtar som opererade i svenska farvatten. Syftet var – enligt Weinberger – att testa det svenska försvarets förmåga så att Sverige stod beredd om Sovjet skulle anfalla.  Weinberger nämner även att man  hade fått godkänt från svenskt håll att utföra dessa tester. För svenska folket doldes det  att det fanns en uppgörelse och svenskar trodde att  det var Sovjet som härjade i svenska farvatten. 

CIA DECEPTION COMMITTEE

    Caspar Weinbergs avslöjande 2000 om att det var USA som opererade på svenskt territorialvatten var endast en del av det hela. Den före detta amerikanska marinministern John Lehman har berättat att de amerikanska operationerna i Sverige stod under CIA. CIA hade en deception-committee. Syftet med operation var att svenskarna skulle “ta sitt förnuft till fånga” vad gällde det kalla kriget. Man ansåg att Sverige inte insåg allvaret i det hela.  Enligt en CIA-källa till Tunander var det Amiral James Lyons som var ansvarig för USA:s operationer i svenska farvatten. Lyons blev sedan även ansvarig för det som kallades Red Cell. Red Cell var operationer under falsk flagg där USA spelade terrorister. De sprängde bomber, kidnappade amiraler och torterade folk. Syftet var att skylla på terrorismen (problem – reaktion-lösning).  CIA:s Willam Casey ska ha varit inblandad i operationerna med ubåtarna i svenska farvatten. 

864px-James_A_Lyons_Jr_nato_sverige_ola tunander_ubåtar

Amerikanska amiralen James Lyons sägs ha lett operationerna i den svenska skärgården enligt Tunander.

PSYKOLOGISKA OPERATIONER

    Storbritannien och USA var inte förtjusta i  svensk politik på 80-talet. De menade att Sverige inte “förstod allvaret” i det kalla kriget mellan öst och väst. Med ubåtsoperationerna i Svenska vatten ville man göra svenskarna “mer realistiska”. Tunander har bland annat läst brittiska dokument där detta spörsmål diskuteras. Den person som var ansvarig för psykologiska operationer i Pentagon sade att “I Europa kan vi inte ha ett shooting war därför att faran för en eskalering till nukleär nivå är så stor. Därför spelar psykologiska operationer en central roll”.  Pentagon  inriktade sig på neutrala stater såsom Sverige.

AMERIKANSKA BOMBPLAN PÅ SVENSK MARK

    Sverige var även idealiskt för amerikanskt flyg. I händelse av ett krig mot Sovjet skulle amerikanska plan  kunna vara tvungna att fly från de  amerikanska flygbaserna i Tyskland om Sovjet förstörde dessa.  Om de amerikanska planen då kunde stationera sig i sverige skulle detta vara idealiskt  eftersom USA då kunde ha luftherravälde över centralfronten, de kunde nå Baltikum och öppna upp för det strategiska bombflyget i Baltikum. För att kunna använda svensk mark till sina flyg skulle USA vara tvungen att visa att Sovjet stod i begrepp att anfalla Sverige genom Sovjets ständiga ubåtskränkningar. Amerikanska och Brittiska akademiker skulle kunna träda fram och påstå att Sovjet höll på att förbereda för en invasion gentemot Sverige. Detta skulle legitimera amerikanskt flyg på svensk mark. 

    På 90-talet hade Tunander en konversation med en brittisk ubåtskapten som berättade om de operationer de bedrev i svenska vatten. På frågan om varför allt detta inte kan offentliggöras så sade kaptenen att om ett nytt kallt krig kommer kan operationerna komma till nytta igen.

ola tunander_nato_ubåtar_sverige-

Ola Tunander jobbar på norska Fredsforskningsinstitutet i Oslo och har sedan 80-talet jobbat för att få fram sanningen om ubåtskränkningarna i Sverige.

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

DONERA/DONATE. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below.FotoSee page for author [Public domain]Central Intelligence Agency [Public domain]

U.S. Navy [Public domain]

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.