DEPRESSIONEN SKAPADES AV BANKIRER

7/10-2016

Under 1930-talet så hamnade USA i en djup ekonomisk kris som varade flera år. Även kallat “Den stora depressionen”. Denna ekonomiska kris var designad av bankirer i USA. I moderna tider så ser vi att det är samma typ av klientel som skapar finanskriser efter behag.

Privata banker tog över kontrollen av den amerikanska dollarn 1913 och skapade den privatägda banken Federal Reserve System (Fed). Bankirerna lovade givetvis att från och med nu så skulle det bli en stadig ekonomisk uppgång och ständig framgång.  Och det blev det också på sätt och vis, de själva tjänade storkovan och lyckades skuldsätta hela det amerikanska folket.

 ATT SKAPA EN EKONOMISK DEPRESSION
Mellan 1923 och 1929 så tryckte Fed upp pengar för glatta livet. Mängden pengar ökade med 62 %. Mycket av dessa pengar gick till att pumpa upp aktiemarknaden till svindlande höjder. I samma veva så började massmedia förkunna om de möjligheter som nu fanns att tjäna stora pengar på aktiemarknaden. Dessa tidningar skrev i själva verket artiklar åt bankirerna.  Samtidigt så arbetade de amerikanska bankirerna med europeiska centralbanker. 1928 så sade en amerikansk myndighet att det fanns bevis på att Fed tillsammans med de europeiska bankerna hade planerat en finansiell kris.

År 1929 började plötsligt Federal Reserve bank att höja räntesatsen kraftigt. Samtidigt började Fed att kräva att aktieägare och börsmäklare skulle betala in de lån som de fått av Fed. Detta innebar att aktieägarna var tvungna att snabbt sälja sina aktier till låga priser för att kunna betala sina lån till . Detta orsakade att aktiemarknaden kollapsade och skapade även en bankkollaps över hela landet för de banker som inte tillhörde Fed. Bankerna utanför Fed fick slut på pengar och gick i konkurs.  Och så startade den stora depressionen i USA på 1930-talet.

Kongressmannen Louis McFadden sade efteråt:

” Den ekonomiska depressionen var planerad. De internationella bankirerna strävade efter att skapa ett tillstånd  av förtvivlan så att de själva kunde utse sig själva som härskare”.     

Kongressmannen Charles A. Lindberg sade:

“Från och med nu så kommer finanskriser att skapas på konstgjord väg”.

 Referens

Gary Allen:None dare call it conspiracy

Be the first to comment on "DEPRESSIONEN SKAPADES AV BANKIRER"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.