DEN TYRANNISKA FÖRSÄKRINGSKASSAN

DEBATT. När regeringen 2018 sparkade Försäkringskassans (FK) generaldirektör Ann-Marie Begler angav regeringen att FK inte lyckats stödja sjukskrivna i tillräcklig grad. En annan åsikt var att det var valtider och makten skulle säkras till varje pris. Att utåt sett låtsas värna om de sjuka genom att ”påfågla” sig om de sjukas välmående men inåt sett piska ut sjuka från sjukförsäkringen utan grund. 100 procent nedsatt arbetsförmåga Jag har sjukskrivit sedan år 2000 och har kunnat följa förloppet. De som tro

Source: Läkare: Försäkringskassan förnedrar mina patienter

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.