HAR VI VERKLIGEN EN KLIMATKRIS? ( DOKUMENTÄR MED SVENSK UNDERTEXT)

Juni 2022

Upplever vår planet en klimatkris eller vad handlar det hela egentligen om? The ‘Great Global Warming Swindle’ eller ‘Den Stora Klimatbluffen’ är en engelsk dokumentär från 2007 där forskare och andra experter som i vanliga fall inte får komma till tals ger sin syn på saken. Dokumentären har svensk undertext och nedanstående text är ett utdrag från filmen. 

Video ovan: The Great Global Warming Swindle.

UNDERGÅNGSPROFETIOR FRÅN MAINSTREAM MEDIA

   Själva titlen The Great Global Warming Swindle är en travesti  av Sex Pistols-dokumentären The Great Rock’n’ Roll Swindle.  I dokumentären kan vi höra experter såsom professor Tim Ball, Nir Shaviv, John Cristy  och många andra.

   I dokumentären ser vi exempel på hur vår kära Mainstream media (MSM)  vräker  ut profetior om jordens undergång på grund av livets gas – koldioxid och andra växthusgaser.  Den politiker som inte sjunger med i klimatkören blir lynchad.  Man ger folk dåligt samvete för att de flyger eller åker bil. Det vetenskapliga underlaget för det så kallade klimathotet får inte ifrågasättas och att påstå att klimatförändringarna inte är ett problem är tabu. Man basunerar ut att det finns en “konsensus” bland forskarna  även fast detta inte stämmer. 

klimatforandringarna_dokumentar_koldioxid_sverige

Bild ovan: regelbundet bombarderas vi av undergångsprofetior från mainstream media. Är medias beskrivning av klimathotet korrekt eller överdriver de?

 

FÖRENTA NATIONERNA – DRIVANDE BAKOM IDEN OM KLMATFÖRÄNDRINGARNA

   Förenta Nationernas IPCC- International Panel on Climate Change är det organ som driver frågan om klimatförändringarna globalt. Professor Philip Stott säger att IPCC är ett POLITISKT organ och drivs av politiska agendor. Enligt Professor Paul Reiter så påstår IPCC att de består av 2500 vetenskapsmän men många av dem är inte ens vetenskapsmän. Det finns vetenskapsmän som har sagt upp sig från IPCC och som inte håller med i IPCC:s slutsatser men som ändå står kvar på IPCC:s lista. Folk blir även övertalade att “hålla med” i klimatkonsensusen eftersom “alla andra håller med”.

   Professor John Cristy menar att man måste ha ett “problem” i syfte att kunna få ekonomiska anslag. Utan panik, inga pengar och många har sin inkomst baserad på global uppvärmning/klimatförändringarna. Många menar även att iden om klimatförändringarna hindrar tredje världen från att utvecklas.

NATURLIGA KLIMATFÖRÄNDRINGAR

    I Holocenperioden för 8 000 år sedan var det betydligt varmare än det är idag och isbjörnarna överlevde denna period. Klimatförändringarna i det förflutna betraktar man som  fullt naturliga men dagens så kallade  klimatförändringar är tydligen en katastrof. Varför kan man fråga sig?

   Sedan mitten på 1800-talet har jordens medeltemperatur ökat med cirka  en halv grad  Celsius. Denna uppvärmning började redan innan bilar och flygplan ens existerade. Det mesta av uppvärmningen skedde före år 1940 då efterkrigstidens industriboom inte hade startat. Efter kriget då industrin tog fart så sjönk temperaturen i fyra decennier när den istället borde ha höjts om man tror på klimataktivisternas teori. 

emperatur_koldioxid_en-obekvam-sanning_al-gore.

Bild ovan: Efterkrigstidens industriboom borde ha resulterat i höjd temperatur men så blev inte fallet.  

TEMPERATUREN STYR KOLDIOXIDHALTEN

   Al Gores film ‘En Obekväm Sanning‘ nämner man att man gjorde isborrningar i Antarktis där man fann att det fanns ett samband mellan koldioxod och temperaturen. Gore glömde dock bort att nämna att det är temperaturen som styr koldioxidhalten i atmosfären och inte tvärtom. Datan visar att koldioxidhalten ligger cirka 800 år efter  temperaturens svängningar.

   Man hör ofta att koldioxid är en förorening men varje människa är gjord av koldioxid och det är tack vare koldioxid som saker och ting växer. Koldioxid är en gas som produceras av allt som är levande.

/koldioxid_temperatur_klimatforandringar

Bild ovan: koldioxidhalten följer temperatursvängningarna med en eftersläpning på cirka 800 år. 

Bild ovan: satirtecknaren Ben Garrison läxar upp Greta Thunberg. Bild: Ben Garrison. 

 

REFERENSER

Klimatsans

Klimatupplysningen

Förenta Nationernas Agenda 2030 och hållbar utveckling är den plan som ligger bakom iden att hela världen måste “ställa om”

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

Be the first to comment on "HAR VI VERKLIGEN EN KLIMATKRIS? ( DOKUMENTÄR MED SVENSK UNDERTEXT)"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.