DEMONSTRATION MOT CETA

April 2017

Jag var på en demonstration mot frihandelsavtalet CETA den 20/5-2017. Demonstrationen utfördes på Mynttorget i Gamla Stan Stockholm och det var ett 50-tal personer som dök upp. Det är meningen att delar av CETA ska börja gälla provisoriskt i Juli 2017.

folkmassa_demonstration_frihandelsavtal_CETA_TTIP_skiftet_maj 2017_mynttorget_omröstning_

Ett 50-tal personer dök upp på demonstrationen mot frihandelsavtalet CETA på Mynttorget Stockholm.

 

jens holm_demonstration CETA_maj 2017_skiftet_frihandelsavtal_EU_sverige_vänsterpartiet_kritik_protest_stefan Löfven_Ann Linde_kommerskollegium_Kemikalieinspektionen_naturvårdsverket_Naturvårdsverket, Statens energimyndighet, Statens jordbruksverk, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Upphandlingsmyndigheten, Konkurrensverket, Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen.

Video nedan: när tyskarna demonstrerar mot frihandelsavtal så  görs det  med besked. Tiotusentals människor demonstrerade när globalisten Barack Obama kom till Tyskland för att göra reklam för frihandelsavtalet TTIP.

 

 

robin zachari_skiftet_tal_demonstration_CETA_frihandelsavtal_TTIP_cecilia malmström_ann linde_Elsäkerhetsverket, Swedac, Konsumentverket, Folkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöverket, Boverket, Strålsäkerhetsmyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Transportstyrelsen, Justitiekanslern Göteborgs, Lunds, Stockholms och Uppsala universitet.

Robin Zachari höll tal på demonstrationen. Robin Zachari är från organisationen Skiftet som är en av de mest drivande mot frihandelsavtal.

jordens vänner_frihandelsavtal CETA_demonstration_maj 2017_EU_TTIP

Organisationen Jordens Vänner var på demonstrationen och höll ett tal.

skiftet_ceta_utvärdering_frihandelsavtal_ katalys_TTIP_

Organisationen Skiftet har gjort en analys av frihandelsavtalen TTIP och CETA

Referens

Skiftet om frihandelsavtalet CETA

 

Be the first to comment on "DEMONSTRATION MOT CETA"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.