BYGGLAGEN URHOLKAS FÖR BYGGEN AV ASYLBOENDEN

bygglov_asylboende

Oktober 2017

Regeringen Löfven vill nu ändra i plan-och bygglagen för att göra det lättare att bygga asylboenden. Man vill ta bort rätten för medborgare att överklaga eller lämna sin åsikt om asylbyggande.

Regeringen vill ändra plan-och bygglagen för att göra det enklare att bygga asylboenden skriver Roger Hedlund (SD) på sajten Dagens samhälle. Regeringen skapar undantag i plan-och bygglagen som innebär att kommuner inte behöver ta hänsyn till allmänna intressen när man ska bygga asylboende. Man vill skippa de olika krav som brukar finnas gällande tomter vid byggande. Man vill skippa de sedvanliga bestämmelserna om  bygg, rivnings och markåtgärder och man vill kunna bygga asylboenden på ställen där man i vanliga fall inte bygger boenden på. Man skippar krav på bygglov, rivningslov och marklov. Regeringen vill att detta lagförslag ska träda i kraft vid årsskiftet 2017/2018. Alla partier förutom Sverigedemokraterna röstade för förslaget.

“BEHOV FÖR DEN KOMMANDE UTVECKLINGEN”

Propositionen heter: Proposition 2016/17:195 Undantag från vissa bestämmelser i plan – och bygglagen vid tillströmning av asylsökande. I propositionen skriver man att dessa regler ska kunna aktiveras  “vid tillströmning av asylsökande”. I propositionen så talar man om ” behovet av nya boenden behöver även utgå från prognoser och antaganden om den kommande utvecklingen”.

Detta förslag innebär att medborgare inte kan överklaga asylbygget. Regeringen har även nonchalerat remissinstanser såsom Försvarsmakten, Folkhälsomyndigheten, flertalet kommuner  och Arbetsmiljöverket som har motsatt sig iden.

DEBATT RIKSDAGEN

Video nedan: Roger Hedlund (SD) talar om regeringens förslag om ändring av plan- och bygglagen för asylboende. Hedlund menar att Regeringen Löfven vill permanenta reglerna för att inte lyssna på allmänheten vid bygge av asylboende. Alla partier utom SD röstade ja till förslaget. 

 Här ser vi Socialdemokraternas Leif Nysmed propagera för förslaget. Jag får intrycket att sossarna har en ny tillströmning av flyktingar planerad eftersom man pratar om “eventuella kommande stora flyktingströmmar”. Leif Nysmed pratar även om att EU och Sverige “måste ta ansvar” för Europas flyktingar.

Sista talaren är Miljöpartiets Emma Hult som är stolt över invandringen till Sverige. Emma Hult beklagar sig över “den svenska byråkratin” som minskar fortsatt invandring till Sverige. Hon berättar dock stolt att Miljöpartiet minsann gör sitt yttersta för att ånyo öppna Sveriges gränser. Emma Hult verkar inte ha några problem med att åsidosätta medborgarnas åsikter vad gäller byggande av asylboende eftersom hon yrkade  bifall till utskottets betänkande. Emma Hult menar även att det inte är vi som styr asyllagarna, utan det är situationen i vår omvärld.

 

 

asylboende_bygglov_sjuklövern

 

 

http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debatt-om-forslag/undantag-fran-vissa-bestammelser-i-plan–och_H501CU3

Referenser

Dagens Samhälle:SD om regeringens förslag om byggande för asylboende

https://data.riksdagen.se/fil/03050143-5C60-4319-9E50-75ED51876C88

Be the first to comment on "BYGGLAGEN URHOLKAS FÖR BYGGEN AV ASYLBOENDEN"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.