Debatt om tiggeri

Härom dagen så var det en diskussion i Aktuellt om ämnet tiggeri. De debattörer som var ditkallade var Anna Dahlberg från Expressen och Anders Lindberg från Aftonbladet. Diskussionen fokuserade på det som kallas exkluderande design – dvs att bänkar o dyl designas så att man inte kan sova eller utnyttja bänken på ett okonventionellt sätt.

ANDERS LINDBERG AFTONBLADET

Anders Lindberg från Aftonbladet är en förkämpe för romernas rättigheter och han kallade exkluderande design för ett moraliskt underskott. Anders Lindberg menar att den exkluderande designen säger att vi exkluderar vissa människor, att de inte är som oss.  Anders Lindberg undrade om det var detta samhälle som våra barn skulle växa upp i. Hur ska vi förklara för våra barn att vi sätter upp rör, galler o dyl och samtidigt förklara för barnen att alla människor har samma värde?
Anders Lindberg menade att vi måste avveckla ingreppen mot romerna och ge boende till romerna. Svenska samhället skulle stå för kostnaderna. De romer som vill stanna i Sverige och bli en del av det svenska samhället måste få göra det.


ANNA DAHLBERG  EXPRESSEN

Anna Dahlberg från Expressen var av en annan åsikt. Anna Dahlberg menade att dagens situation inte var hållbar. Romerna har sina bylten överallt staden, romerna uträttar sina behov var helst de behagar. Romerna eldar när de behagar  och det kan innebära en brandfara. Det blir mer och mer bosättningar. Anna Dahlberg tyckte inte att välfärdssverige skulle betala romernas uppehälle utan att det var bättre att ge pengar till hjälporganisationer annars så skulle fler personer ta sig till Sverige för att ta del av vår välfärd.

Intervjuaren i Aktuellt undrade var för signaler detta ger till våra barn när någon sträcker ut en hand och vi avvisar den?

 

 

Be the first to comment on "Debatt om tiggeri"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.