DAVID I. WEPRIN VILL CENSURERA INTERNET

Mars 2017

New York-politikern David I. Weprin tillsammans med senator Tony Avella har lagt in ett lagförslag om “rätten att information om en person tas bort” på Internet.

Politikerna David I. Weprin och  senator Tony Avella har lämnat in lagförslag (Bill 4561) där de kräver att kommentarer eller påståenden om personer på Internet ska tas bort om kommentarerna/påståendena om en person  är oriktiga,  irrelevanta,  felaktiga,  eller överdrivna.

David Weprin, tony avella, internetcensur, USA, censorship,

David Weprin vill gärna censurera Internet.

Lagförslaget innebär att materialet på Internet ska tas bort inom 30 dagar; alla sökmotorer och online kommentatorer blir tvungna att ta bort sådant material, eller länkar till sådant material; när materialet har tagits bort så får den som tagit bort materialet inte meddela sina följare att materialet har tagits bort; materialet ska kunna tas bort om det har gått en lång tid sedan materialet publicerades; materialet ska kunna tas bort om materialet inte längre är ett ämne som är aktuellt eller som inte längre  debatteras; om materialet skapar ett dåligt finansiellt rykte för personen eller organisationen ifråga så ska materialet kunna tas bort. 

Undantag ska göras om innehållet på Internet gäller dömda brott, juridiska ämnen som har att göra med våld, eller om saker som är av folks intresse och om innehållet på Internet för personen det gäller är korrekt och centralt.

 

Välkommen till Internetcensuren.

Referens

Zerohedge: censur av Internet av David I. Weprin

lagförslaget on internetcensur

Foto:

Ronzoni (talk) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

 

 

Be the first to comment on "DAVID I. WEPRIN VILL CENSURERA INTERNET"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.