DAVID ROCKEFELLER CITAT

9/12-2016

David Rockefeller:

“Vi är tacksamma gentemot Washington Post, the New York Times, Time Magazine och andra stora publikationer. Eftersom deras chefer har besökt våra möten och respekterat löftet om tysthet i nästan fyrtio år. Det skulle ha varit omöjligt för oss att utveckla en plan för världen om vi hade varit föremål för publicitet under dessa år.
Men nu är vårt arbete mer sofistikerat och förberett så att vi kan gå mot skapandet av en världsregering. En överstatlig suverän intellektuell elit samt globala bankirer är att föredra istället för de nationella självbestämmandet som har praktiserats i det förgångna”.

  

Referens

Globalisternas agenda

 

Be the first to comment on "DAVID ROCKEFELLER CITAT"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.