ALTERNATIVLÄKARE ARRESTERAD FÖR ATT HA BOTAT FLERA CANCERFALL

Maj 2020

Alternativläkaren David Noakes från England har blivit arresterad för att ha botat patienter från cancer med en alternativ metod som heter GcMAF. David Noakes är  Chairman of the Board of the National Health Federation i England – en organisation som faktiskt kämpar får din och min hälsofrihet (Codex Alimentarius).

david noakes_natural health federation_gcmaf_scott tips

Be the first to comment on "ALTERNATIVLÄKARE ARRESTERAD FÖR ATT HA BOTAT FLERA CANCERFALL"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.