DAVID ICKE OM WOKE, KLIMATFÖRÄNDRINGARNA, EN-PROCENTARNA, GLOBALISMEN, UTBILDNINGSVÄSENDET MED MERA

November 2021

I denna föreläsning talar David Icke om woke-generationen, en-procentarna, det så kallade klimathotet, internetcensur, indoktrineringen i utbildningsväsendet, det nya normala i och med Covid-plandemin. 

 WOKE-KULTUREN I VÄSTVÄRLDEN

    Icke går in på det som kallas för Woke. Woke kan sägas betyda pk-vänsterns värderingar (anti-rasism, klimatförändringar, feminism etc). Politisk korrekthet på steorider och när något stör deras världsbild går de till attack.   Woke kan även sägas betyda “awake” att man är “vaken” (vänstervaken). Karl-Olov Arnstberg skrev en passande artikel om Woke.

   Icke menar att hela woke-kulturen var skapat av globalisterna  i syfte att ta över vänstern (inkluderat Black Lives Matter).  I och med detta har allting blivit inverterat: nu har vi inkluderingsgrupper som sysslar med icke-inkludering, vi har anti-hatgrupper som sysslar med hat, vi har antirasistgrupper som sysslar med rasism,  Vi har anti-sexism grupper som sysslar med sexism, vi har mångfaldsförespråkare som förstör mångfalden. Dessa woke-grupper sponsras ofta av en-procentarna  som till exempel George Soros Open Society Foundation).

  Wokekulturen  förespråkar politisk korrekthet, lockdowns, övervakning och  vaccin. Den censur som vi nu ser på IT-plattformarna är sådant innehåll som motsäger sig woke-kulturens teser.  

woke_david icke_sverige_klimatförändringar_agenda 2030

Wokekulturen drivs av känslor och springer ärenden åt den globala eliten. Bild Ben Garrison: https://grrrgraphics.com/

INDOKTRINERING I SKOLVÄSENDET

  Utbildningssystemen i västvärlden har tagits över av woke-kulturen och därför reagerar ungdomarna som de gör. Black lives matter sägs handla om social rättvisa men Icke menar att det egentligen handlar om att förstöra familjestrukturen, vilket är ett av globalisternas mål. Eliten använder söndra och härska mellan olika grupper och i USA är det på gränsen till inbördeskrig. Kontroll av utbildningsväsendet är ett måste för globalisterina. Det var John D. Rockefeller som omformade utbildningssystemet i USA och gav oss Big Pharma. Bill Gates stöjder utbildningsmetoder som till exempel Common Core och Gates har spenderat mycket pengar på utbildningssystem.

   Just nu håller man på att transformera utbildningen där man går från fakta till faktaresistens. Med detta menas att det är viktigare vad personen tror är rätt istället för att lyssna på fakta (2+2 = 5,  om du känner för det).  I skolan blir barnen indoktrinerade i önskade synsätt och denna indoktrinering fortsätter sedan i deras vuxna liv via mainstream media (konsensus-tänkande) Och om någon person skulle ha ett annat narrativ än vad som har lärts upp så blir denne genast attackerad och svartmålad. 

greta thunberg_glasgow_klimatförändringarna_eu_biologisk mångfald

 Är Greta Thunberg en manifestation över den svenska pk-skolans indoktrinering gällande klimatförändringarna?  Sverige skrev under avtal år 2000 (Hagadeklarationen) att konceptet ‘Agenda 21 och hållbar utveckling’ skulle ingå i läroplanerna inom alla nivåer i svensk utbildning. Utbildning skulle vara den ledande faktorn att uppnå “hållbar utveckling”. Sedan dess har Sveriges skolbarn indoktrinerats i klimathysterin och kräver nu “förändring”. På initiativ av regeringen Löfven pushar man även HBTQ-agendan i skolorna. Man indoktrinerar ungarna i det som kallas könsöverskridande identitet = en pojke är inte nödvändigtvis en pojke och en flicka är inte nödvändigtvis en flicka, allt beror på vad barnet  själv känner. Man sexualiserar och förvirrar barnen. 

TRANSFORMERINGEN AV ETT SAMHÄLLE

   År 1984 förklarade den förre detta KGB-agenten Yuri Besmenov de fyra faserna för att transformera ett samhälle från demokrati till tyranni. Fas 1 är demoralisering genom att utbilda en hel generation i marxistisk ideologi (vilket Icke menar är synonymt med woke-generationens värderingar). Fas 2 är destabilisering av ekonomin, destabilisering av utländska relationer och destabilisering av försvarssystemet.   Fas 3 är kriser genom våldsamma förändringar av makten, och man förändrar  strukturer och ekonomin. Fas 4 är normalisering av det nya tillståndet och efter detta kan cykeln upprepa sig. Ett exempel på detta är Covidpandemin och dess restriktioner som nu har blivit det nya normala, restriktioner som bara för två år sedan hade ansetts vara helt otänkbara.

   I nuläget ser vi ett virus som även fast det har dödat många människor så är dödligheten trots allt inte jättestor. Ändå stänger man ned hela länder, folk förlorar sina jobb och inkomster, folk blir tvångsvaccinerade, folk använder skyddsmasker, folk distanserar sig från varandra. Detta är det nya normala.

   En annan beståndsdel i denna wokeagenda är att  om jag har “rätt” så har du “fel” och därför är det ok att du blir censurerad. Därför hör du aldrig vänstern klaga på den pågående internetcensuren, eftersom de blir sällan censurerade. Icke menar att rätten att ha fel är den mest grundläggande friheten vi har. För om denna rätt tas bort så blir det auktoriteten som bestämmer vem som har rätt eller fel. 

 David Icke: “rätten att ha fel är den mest grundläggande friheten vi har. Om denna frihet tas bort blir det auktoriteter som bestämmer sanningen”

HUR PENGAR SKAPAS

   En annan del av wokeagendan är att motarbeta kapitalism. De menar att  kapitalismen inte fungerar. Icke menar att problemet egentligen handlar om karteller inom bank och företag.  Något som också förvånar Icke är att inget politiskt parti eller någon från woke-kulturen har kritiserat hur pengar skapas, och ändå är detta huvudproblemet i dagens samhälle.

   När du vill ta ett lån på banken så skriver banken in på ditt konto exempelvis 100 000 kronor. Dessa 100 000 kronor måste du betala tillbaks samt ränta. Lagen ger banker rätt att låna ut mer pengar än vad de egentligen har. Kreditpengarna skapas ur tomma intet via den metod som kallas fraktionella reserver ( banken måste ha en fraktion [liten del] pengar i reserv  för att kunna låna ut mer pengar än vad banken egentligen har). Betalar du inte tillbaks denna kredit så tar banken ditt hem, din mark. Det är på detta sätt som de rikaste blev de rika och bankerna är privatägda, de är inte statliga.

   Bankerna kontrollerar även om det är expansion eller tillbakagång i ekonomin i och med att de bestämmer hur mycket pengar som finns i cirkulation i samhället. Kredit skapas ur tomma intet men det gör inte räntan som du ska betala tillbaks vilket innebär att det aldrig finns tillräckligt mycket pengar i omlopp för att kunna betala tillbaks alla lån och räntor. Därför kommer alltid någon att förlora sitt hem, sin mark.  Till och med Karl Marx arbetade för bankväsendet.  Man vill ta bort kontanterna i samhället och ersätta dessa med en digital valuta, vilket innebär total kontroll.

   En annan sak som etablissemanget nu pushar är medborgarinkomst, vilket innebär en slags garanterad inkomst om du förlorar ditt jobb. Icke menar att denna medborgarinkomst kommer att ställa krav på dig som mottagare. I Australien kör man något liknande just nu: om du inte vaccinerar ditt barn så får du inga välfärdspengar. 

banksystemet_fraktionella reserver_skuld

Majoriteten av centralbankerna världen över är privatägda, detta inkluderar Federal Reserve Bank i USA. Bankerna skapar digitala pengar ur tomma intet när du lånar pengar och metoden kallas fraktionella reserver. Systemet hålls uppe genom att folk kontinuerligt skuldsätter sig.

KLIMATMYTEN

   En annan sak som globalisterna pushar är det så kallade klimathotet. Nu kommer man ut och säger att The Great Reset måste ske för att rädda världen från klimatförändringarna och man menar att pandemin har gett tillfälle för just detta. Romklubben har kommit med en global krisplan för att rädda världen från klimatförändringarna.

   Man pushar iden att människor är farliga och att de förstör planeten. Dr. Patricia MacCormack gick så långt som att säga att mänskligheten borde dö ut och försvinna så att planeten kunde överleva. Klimathotsförespråkarna har gång efter annan blivit tagna med händerna i kakburken när de fifflat med klimatdatan så att datan ska passa deras alarmistiska narrativ.  Vi ser även samma datafiffel för Coronapandemin där man mixtrar med informationen så det passar etablissemangets narrativ.

Dr. Patricia MacCormack menar att mänskligheten bör dö ut så att planeten kan räddas. 

HOCKEYKLUBBAN OCH CLIMATEGATE

   Nedanstående graf kallas för hockeyklubban där vi kan se på den övre grafen att det blev en uppsving  i global uppvärmning den senaste tiden. E-mail hackades och det framkom att klimatforskarna hade myglat med klimatstatistikerna. Händelsen fick namnet Climategate. Man hade tagit bort den medeltida värmeperioden, då temperaturen var högre än den är nu och då det inte fanns någon koldioxidindustri, inga bilar.  Men eftersom globalisternas narrativ är att det är människan som orsakar klimatförändringarna så tog man helt enkelt bort den perioden.

   Efter denna period gick vi in i lilla istiden och det blev kallare. Då säger de att nutiden är de varmaste dagarna sedan man började uppmäta klimatförändringarna och använder man lilla istiden som bas så ser det givetvis varmare ut. Återigen är det Imperial College i London som kommer med dessa fabricerade datamodeller (samma universitet som kom med felaktiga uppgifter gällande Coronapandemin. Imperial Collage samarbetar med FN).

klimatförändringarna_sverige_climategate_hockeyklubban_icke

 

KOLDIOXID – VÄN ELLER FIENDE?

   Koldioxid kallas livets gas och är syre för växtriket. Men klimatalarmisterna har fått det till att koldioxid är människans största fiende eftersom detta passar deras narrativ (kom ihåg: allting är inverterat).  Grundaren av Greenpeace, Patrick Moore, säger att vi egentligen har för lite koldioxid. Växter börjar dö vid 150 ppm koldioxid i atmosfären. För inte så länge sedan var halten 180 ppm och växterna började svälta. Detta vände när temperaturen steg. Koldioxidhalten steg alltså när temperaturen steg.


Detta beror på att världshaven absorberar koldioxid i kalla perioder och släpper ut koldioxid i varma perioder. Det är inte höjd temperatur som skapar koldioxid, det är höjd temperatur som genererar att koldioxid släpps ut från haven.  När temperaturen stiger på planeten stiger även koldioxidhalten och inte tvärtom.  Idag är halten av koldioxid cirka 400 ppm och detta är egentligen för lite för växtriket. 2 000 ppm vore mer optimalt och halten har även varit uppe i 4 000 ppm tidigare i historien. Ju mer koldioxid det är i atmosfären desto mer frodas växtriket.

Bild ovan: koldioxidhalten i atmosfären följer temperaturen och inte tvärtom. Koldioxid behövs för att planeten ska överleva men istället har klimathysterikerna utmålat koldioxid som planetens fiende no 1. 

FÖRENTA NATIONERAS KLIMATAGENDA

   Det är Förenta Nationerna som driver på klimathysterin via IPCC. FN använder Agenda  21/2030 som lösningen på klimatproblemet. Slutresultatet av Agenda 2030 kommer att resultera i a) en världsregering som styrs av teknokrater. b) En världsarme, en centralbank, digital global valuta och människor uppkopplade mot A.I. c) Superstater såsom EU samt zoner av frihandelsavtal. d) Suveräna nationer blir regioner utan egentlig makt i ett överstatligt samhälle. Nu pushar man för The Green New Deal (även inom EU) och detta pushas av Alexandria Ocasio-Cortez.

   Icke menar att de ungdomar och grupper som gör revolution mot klimatförändringana egentligen springer ärenden åt globalisterna, en-procentarna. Det var World Economic Forum som plockade fram Greta i rampljuset så att de kunde få ett ansikte utåt för ungdomen i klimatfrågan. Även woke-generationen kommer att krossas till slut av den ideologi som de för fram till makten. 

   Till sist går Icke in på det område som kallas geoengineering vilket betyder att man kan med dagens teknologi manipulera vårt väder. På 70-talet skrev ett antal medlemsländer från FN under ett avtal där de lovade att inte använda teknologi för att manipulera vädret och använda det som ett vapen. Varför skriver man under sådana avtal om inte geoengineering existerar?

klimatförändringarna_sverige_globalism_världsregering_world economic forum

Bild ovan: Enligt Icke blir slutresultatet av FN:s Agenda 2030 och hållbar utveckling en världsregering med centraliserad makt. Tidigare suveräna nationalstater blir istället lydstater utan egen makt. Man använder klimatförändringar och biologisk mångfald som ursäkt för att installera kontroll och lägga beslag på naturtillgångar. 

 

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

DONERA/DONATE. https://jmm.nu/donera-donate/ .Be the first to comment on "DAVID ICKE OM WOKE, KLIMATFÖRÄNDRINGARNA, EN-PROCENTARNA, GLOBALISMEN, UTBILDNINGSVÄSENDET MED MERA"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.