DAVID ICKE OM GLOBALISMEN

2/7 – 2016.
I nedanstående video från 1994 så pratar David Icke om vilka som styr denna planet och hur dessa planerade att EU skulle bli en superstat och sudda ut alla gränser.

David Icke har föreläst om the  New World Order som håller på att utvecklas i och med EU. Denna föreläsning är från 1994.
Personligen tycker jag att de första 30 minuterna är sega men efter det så sätter han igång och pratar om New World Order. Nedanstående text är delar av hans tal.

AVANCERAD TEKNOLOGI

 Hur gör man för att programmera ett medvetande? Det finns hemliga sällskap som har fått tag på avancerad kunskap som de håller för sig själva. De som är högst upp i toppen i detta sällskap har hela agendan klar för sig. De som är längre ner vet bara delar. Det finns avancerad teknologi om hur man manipulerar energi. Det finns kunskap hos dessa människor hur man kontrollerar människan utan att hon vet om att hon är manipulerad. Det finns teknologi som gör att vi skulle kunna slippa fossila bränslen men detta sällskap undanhåller denna information. De har även teknologi om antigravitation. Den teknologin skulle göra dagens rymdfärjor omoderna.

Nedanstående video är en inspelning från en föreläsning av David icke i Liverpool 1994. 

NEW WORLD ORDER

Gruppen kan kallas för New World Order och det handlar om globaliseringspolitik. Det här är inga dumma människor, de skapade själva systemet. New World Order handlar om att skapa en världsregering som andra länder ska vara underlydande till. De vill ha en världsregering, en världsbank, en världsvaluta (valutan ska vara i form av krediter, dvs siffor på den dataskärm – inte fysiska pengar), de vill ha en världsarme och de vill även att människor ska ha microchip (rfid) inplanterade i kroppen.

Centraliserad makt innebär att ett fåtal får makten. EU är sista steget i deras strategi innan de går globalt. Hela deras ide implementeras i smyg. Dessa personer skapar händelser och sänder ut sitt budskap via media som de kontrollerar. Dessa budskap får till slut opinionen med sig. Opinionen kräver att något görs åt problemet. Det är dit som de vill komma. Då kommer de med en lösning – som de har arbetat ut för länge sedan. Deras lösning blir alltid mera centraliserad global kontroll. Deras  eget motto är att först skapa ett problem och sedan komma med en lösning till de problem de själva skapade.

david icke_EU_new world order_USA

David Icke.

HUR MAN KONTROLLERAR MASSORNA

Det finns ett dokument som heter “silent weapon för a quiet war.” Det handlar om hur man kontrollerar massorna och det har varit i bruk i västerlandet sedan 1950-talet.
Texten lyder:

“Det säkraste sättet att ha kontroll över massorna är att göra folket ointresserade av grundläggande kunskap om samhällssystemet. Och att hålla dem förvirrade, oorganiserade och störda med nyheter som är betydelselösa. Man kan sabotera deras mentala aktiviteter genom att tillhandahålla utbildning av låg kvalite i matematik och andra ämnen samt motarbeta teknisk kreativitet. Man kan göra dem distraherade med en ständig ström av sex, våld och krig, speciellt i tv och tidningar och samtidigt förvägra dem den kunskap som de verkligen behöver. Man omskriver historien och landets lagar och förnekar dem deras ursprung. Det finns pengar att tjäna på förvirring. Ju mer förvirring, ju mer pengar. Det bästa sättet är att skapa ett problem och sedan erbjuda en lösning.

När det gäller media så håll den vuxna publikens intresse borta från viktiga sociala saker och fokusera på betydelselösa saker. När det gäller skola så se till att ungarna ignorerar riktig matematik och andra liknande ämnen. Underhållning ska ligga på en låg nivå. Håll de vuxna sysselsatta med arbete så att de inte har tid att språka med de andra djuren på farmen.”

Slut på dokumentet.

HUR MAN SVARTMÅLAR EN GRUPP

Om man vill svartmåla en grupp så gör man det med att media rapporterar om denna grupp. Gruppen presenteras som ett problem. Tack vare media och deras rapporter om denna grupp så kommer opinionen till slut att säga: “något måste göras åt problemet.” Det är då som detta klientel stiger in och erbjuder en “lösning” (som de har tänkt ut för länge sedan). Denna grupp använder marknadsundersökningar för att ta reda på om deras propaganda har fungerat eller inte. I media kan det stå “70 % tycker si och så” även fast det inte är sant. Men effekten kan bli att 70 % kommer att tycka så eftersom media säger det.

Denna grupp kallas sig för Illuminati (“de upplysta”). De är ute efter centralisering. Illuminati har funnits länge. När någon dör i gruppen så tar de helt enkelt in en ny medlem från de lägre nivåerna. På så sätt fortsätter de att existera. De har funnits i  flera århundraden. De kommer ofta från vissa familjer: Rockefeller, Rotschild m.m. Nyckeln till deras framgång är att de kontrollerar pengarna i världen. De skapar pengar ur tomma intet, digitala pengar. Regeringar och hela planeten håller på att drunkna i skulder pga. detta system. Om du får betalningsproblem så kan banken ta ditt hus. Pengarna i världen flyttas från folket till ett fåtal väldigt rika personer, banker och bankirer.

När vi hör om krascher på börsen, hur valutan faller osv så beror detta på att dessa kriser har skapats av dessa personer.

DE KONTROLLERAR VÄRLDENS PENGAR

Illuminati kontrollerar amerikanska dollarn. Inkomstskatten i USA går till att betala räntan till dessa personer från de lån som regeringen har fått från dem. 1913 så lyckades de ta över kontrollen av amerikanska dollarn via en lag i kongressen. Illuminati ville vid den tiden att amerikanska regeringen skulle börja med inkomstskatt av amerikanarna. De ville att en lag i kongressen skulle godkänna detta och de behövde ändra på konstitutionen för att få igenom detta. De behövde 36 stater med sig för detta men fick endast med sig 2 stater. Men Sekreteraren gick till kongressen och sade att det hela hade godkänts och alla accepterade det. I och med detta blev det lag på inkomstskatt i USA.

Eftersom inkomstskatten i och med detta är olaglig i USA så var det en person som 1985 stämde amerikanska skatteverket för detta – och vann. En person inom amerikanska skatteverket skrev ett pm till chefer över skatteverkets filialer. Det stod:

“Varje skatt som har betalats in sedan 1913 kan enligt lagen betalas tillbaks till varje person och företag i USA eftersom den lagen aldrig blev godkänd.”

Samme person rekommenderade cheferna att inte gå ut officiellt om detta och förstöra detta pm. Amerikanska skatteverket är inte en myndighet utan ett privatägt företag.

Amerikanska bankirer betalade Lenin och Trotskij så att revolutionen i Ryssland kunde äga rum. Illuminati understödde och konstruerade bägge världskrigen samt krigen i Vietnam, Gulfkriget och kalla kriget.

FN – EN FRONTORGANSIATION FÖR ILLUMINATI

Skull and Bones är namnet på ett av dessa sällskap. George Bush är medlem där. Man måste lova lydnad till sällskapet i första hand och till amerikanska folket i andra hand.
Illuminati kontroller vem som blir president i USA. Detta görs via media och via pengar. Om Illumnati inte gillar presidentkandidaten så blir denne förflyttad. Attackerna kommer att ske via media eller via mord. Margaret Thatcher var en statschef som blev petad av denna grupp eftersom hon inte ville springa deras ärenden. Abraham Lincolm och John F Kennedy är de två presidenter som har velat stoppa att Illuminati kontrollerar USA:s pengar. Bägge blev mördade. Robert Kennedy, Martin Luther King och John Lennon är andra personen som har blivit mördade av samma sällskap.

Illuminati har frontorganisationer s.k. tankesmedjor världen över. Bill Clinton har varit en elev i deras lära. Council of Foreign Relations och Trilaterala kommissionen är två av dessa frontgrupper. Jimmy Carter var medlem. Förenta Nationerna är en frontorganisation för New World Order. Rockefeller donerade marken till FN:s byggnad. Illuminati skrev policyn för FN. FN används nu för att introducera en världsarme. Konflikter skapas runt om i världen för att skapa en opinion för att be FN lösa problemet. FN kommer att föreslå att FN behöver en egen arme.

Bilderberggruppen är en av dessa grupper. Den styrs av Rockefeller och Rothschild. Nato är alltid representerad på dessa möten. Bilderbergarna skapar handelsområden över hela världen. T.e.x EU, nordamerikanska frihandelsavtalet, ett avtal i Japan och ett i Australien. Syftet med dessa handelsavtal är en politisk och valutamässig union som styrs av ett antal få.

EUROPAS FÖRENTA STATER OCH BILDERBERGARNA

Josef Stalin sade:

“Dela upp planeten i regionala grupper som ett första steg till en världsregering. Då blir det lättare för folket att avsäga sig sin nationalitet. Senare så kan de regionala grupperna förvandlas till en och till en superregering. ”

Det är det som är syftena med dessa handelsavtal som Bilderbergarna gör. Om någon protesterar mot Europas Förenta Stater så blir denne avlägsnad. 1989 så bestämde Bilderbergarna att Margaret Thatcher måste bort därför att “hon vägrar ge upp Englands suveränitet till förmån för den europeiska superstat som kommer att utvecklas efter 1992”.

Bilderbergarna använder media för att underminera personer som måste bort. Henry Kissinger är med i alla dessa grupper av Illuminati. Bill Clinton är också Bilderbergare. Många tidningsmoguler är med på Bilderbergarnas möten. Det är därför som dessa tidningar aldrig skriver något om Bilderberggruppen. Journalister är inte här för att informera folk. De är där för att styra folk i rätt riktning. De är manipulerade att manipulera andra.

En chef på New York Times sade vid sin pensionering:

“Det finns inget sådant som fri press. Syftet för en journalist är att förstöra sanningen, att ljuga och pervertera. Vi är verktyg åt rika människor bakom kulisserna. Vi är intellektuella prostituerade”.

David fortsätter:

Syftet just nu för Illuminati är att skapa konflikter världen över, att skapa kaos. Inklusive en global kollaps som de kommer att skylla på någon annan. Planeten kommer att få ett “problem” som kräver en “lösning”. Lösningen blir en centraliserad regering, centraliserade banker, en centraliserad valuta i form av krediter och en central arme.

En grupp som Illuminati måste förstöra för att lyckas är ungdomen. Det är idag ett krig mot barn och ungdomar som avviker från “normen”. Illuminatiagenter inom CIA och MI5 kontrollerar planetens droghandel. På detta sätt kan de finansiera sina tveksamma verksamheter. Banken BCCI ska ha varit en front för att tvätta deras pengar. John Kerry skulle leda undersökningen mot denna bank. John Kerry sade de rätta orden och fördömde banken men hans utredning kom ingen vart. John Kerry är med i Skull and Bones.

En annan anledning till deras kontroll av droghandeln är att folk som är mindre medvetna är lättare att kontrollera. Det är väldigt enkelt för ungdomar att få tillgång till droger idag. Det är skapat för att vara så. CIA experimenterade med LSD innan de släppte lös det på befolkningen på 1960-talet.

ATT NORMALISERA MICROCHIPS

De vill även implementera microchips i folks kroppar som ska vara kopplat till en dator. Syftet är att bli kvitt fysiska pengar- kontanter- och skaffa kreditkort istället. Nästa steg efter kreditkorten är att implementera en streckkod på en persons kropp under huden. Som denne kan använda till betalning. Om datorn däremot säger stopp vid dennes handel så är det kört eftersom det inte finns kontanter längre. Microchippet visar givetvis din position.

Det finns en plan på att få opinionen att tycka att det är ok att nyfödda bebisar får ett microchip inplanterat under huden vid födsel. Detta chip ska givetvis kunna användas som id. Henry Kissinger har varit på sådana möten där detta har diskuterats.

En plan för att få opinion att det ska vara ok med att microchippa bebisar är att fokusera på försvunna barn världen över. I USA så använde ett företag – som var kopplat till Bilderbergarna – mjölkpaket där man dagligen kunde läsa om försvunna barn. I USA nuförtiden så är det accepterat att implementera microchip på djur.

Referenser
David icke hemsida

Foto

By David Icke by Stefano Maffei.jpg: Stefano Maffeiderivative work: SlimVirgin (David Icke by Stefano Maffei.jpg) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

 

 

Be the first to comment on "DAVID ICKE OM GLOBALISMEN"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.