BORIS JOHNSON VILL HA BREXIT

Den 23 juni 2016 så har England omröstning om de ska säga upp medlemskapet i Europeiska Unionen och bli självständiga. Londons Borgmästare Boris Johnson tillhör de som förespråkar Brexit.

 Boris Johnson är Londons borgmästare och anhängare av rörelsen som vill att England ska lämna EU. Här ger Boris Johnson hans anledningar till varför England bör skippa medlemskapet.

EU håller på att göra England till en koloni. Bryssel håller på att bli mer och mer centraliserad. Mellan 15 och 50 procent av Englands lagstiftning kommer från dem. Lagstiftningen går inte att stoppa och det går heller inte att ändra på i efterhand. Den enda som kan ändra på den är EU och de gör aldrig sådana ändringar. Detta leder till att Bryssel till slut kommer helt och hållet att bestämma över England.

 

LISSABONFÖRDRAGET GAV EU MER MAKT

 Tack vare Lissabonfördraget så är det EU-domstolen som bestämmer vem som kan starta en skola, vem som har rätt att starta ett företag, vem som kan fortsätta en karriär etc. Lissabonfördraget gav mer makt åt Bryssel. De har t.ex. bestämt att man inte får återvinna en tepåse, att barn under åtta år i England inte får blåsa upp ballonger, man har bestämt styrkan på dammsugare.

England ville skapa bättre fönster för taxibilar som skulle innebära att mindre cyklister blev påkörda. Det beslutet fick vi inte själva göra utan det var tvunget att göras på Europa-nivå. Tack vare lagarna från Bryssel så kan inte England utvisa immigranter och Bryssel håller på att infiltrera varje sektor i England.

Det cirkulerar ett dokument som heter “De fem presidenternas rapport”. Rapporten handlar om att rädda euron. Den handlar om mer integrering, en social union, en politisk union, en ekonomisk union. Det handlar om att ge mer och mer makt till  Bryssel. De vill skapa en federal union.
   
  De vill skapa en europeisk regering. De vill ha ett europeiskt finansavdelning som kommer att beskatta medlemsländerna ytterligare. De vill göra enhetliga regler angående  konkurser, äganderättigheter , sociala försäkringssystem och det är självklart att England kommer att påverkas av detta. Lagar från Bryssel gör det  också svårare att bygga bostäder i England.

EU VILL SKAPA EN FEODAL UNION

De bestämmer vilka som får komma in i landet. De stoppar oss från att utvisa kriminella. De skapar 2 500 nya regler varje år för England.  Vi kan inte kontrollera våra gränser längre. Vi får massinvandring som belastar socialsystemen. Medlemskapet kostar 20 miljarder pund per år. Bryssel bestämmer hur engelsmännens skattepengar ska spenderas i England.

EU är en klubb som slösar bort våra pengar, som tar bort demokratin, reducerar konkurrensen i den europeiska ekonomin. Tack vare att England stannade utanför Eurosamarbetet så är vi en av de starkaste ekonomierna i Europa.

Lagarna i England ska göras av de politiker som vi har valt. Och vi måste vara medvetna om att detta är sista chansen vi har för att kunna sätta ner foten. Det är nu eller aldrig som gäller. Om vi misslyckas så kommer vi fortsätta att vara passagerare i baksätet på en bil . Denna bil körs av någon som tar oss till en destination som vi inte vill komma till.

Vi måste återställa kontrollen över England genom att lämna EU.

Referenser.

Leave EU.

Get Britain out

 

 

Be the first to comment on "BORIS JOHNSON VILL HA BREXIT"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.