NEJ TILL EU-SAMARBETE

7/12 2015

Danmark röstade nyligen om landet skulle ta bort de juridiska rättsförbehåll som Danmark har gentemot EU angende  Europol och 22 andra förordningar. De  röstade nej till detta förslag.

Omröstningen i Danmark gällde huruvida Danmarks undantagsregler – eller rättsförbehåll som de kallas- gentemot EU  skulle vara kvar eller inte. De undantag som Danmark har gentemot Europeiska Unionen gäller samarbete med Europol men även andra juridiska aspekter såsom frågor om skilsmässor, samarbete mot trafficking och terrorbrott, asylrättsliga frågor, falskmynteri, vårdnadstvister m.m.

Argumenten för ja-sidan var att samarbetet med EU skulle göra det lättare för Danmark att jaga stulna bilar, människosmugglare och terrorister etc.

Nej-sidan däremot fruktade att Danmark skulle överlåta en del av sin makt till EU.

Nej-sidan fick 53 % och ja-sidan således 47 %. Danmarks statsminister Lars Rasmussen ska nu spana efter andra metoder för att Danmark ska kunna bedriva samarbete med Europol.

Danmark har några regler gentemot EU som de vill ha kvar. Dessa regler är:   
 
1. Ett EU-medborgarskap kan aldrig ersätta ett danskt medborgarskap.
2. Danmark undantas från att införa euron och den danska centralbanken ansvarar fortsatt för landets penningpolitik.
3. Danmark deltar inte i utarbetandet och genomförandet av EU:s försvarspolitik.
4. Danmark står utanför EU:s överstatliga  samarbete som gäller juridiska frågor och unionens inrikespolitik.

Referenser

Politiken Danmark: Nej till EU
DR. Nej till EU-samarbete

Foto:Pixabay

Be the first to comment on "NEJ TILL EU-SAMARBETE"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.