Dålig svenska friar 43-årig Kalmarbo från grovt bidragsbrott

Men mannen friades av tingsrätten i höstas och nu fastställer även hovrätten tingsrättens dom. Hovrätten menar att mannen på grund av sina bristande kunskaper i svenska inte kan ha varit införstådd med gällande regler och skyldigheter. Bland annat ska mannen inte ha förstått att han var skyldig att rapportera förändrade familjeförhållanden till Försäkringskassan.

http://www.ostrasmaland.se/kalmar/dalig-svenska-friar-43-arig-kalmarbo-fran-grovt-bidragsbrott/?fbclid=IwAR3QJXh6Bn9ZiSDbonw22jajd3ctjHUjoU1Ma8qbZ6RBcdmWcZUmpf7Y3o8

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.