NU BLIR BARN OCH UNGDOMAR FÖRSÖKSKANINER FÖR COVID-VACCINEN

Juni 2021

Nu blir barn och ungdomar försökskaniner för Covid-vaccin som inte har testats på denna grupp av människor och som heller inte har genomgått de sedvanliga testerna för vuxna. 

ICKE-GODKÄNDA VACCIN ANVÄNDS PÅ BEFOLKNINGEN

   Dr. Angelina Farella är barnläkare i Texas och vittnar här inför Senate Committe on State Affairs i Texas gällande otestade Covidvaccin för barn och ungdomar. Farella säger att aldrig tidigare i historien har vi gett en medicin som inte är godkänd av FDA som inte har ingått i en försöksstudie. Ingen i studien för Covid-vaccinen har varit under 18 år. Ingen av försökspersonerna har varit utsatt för Covid eller hade haft Covid. Farrella är en person som förespråkar vaccin men det gäller inte för Covidvaccinen, Farella menar att det är tveksamt om vi överhuvudtaget kan kalla dem för vacciner.

   ACIP (The Advisory Committee on Immunization Practices)  har skrivit att rekommendationer för säker användning och hantering av skadliga effekter kommer ut efter godkännandet av vaccinen. Vaccinet har alltså inte blivit godkänt ännu officiellt – endast nödgodkända av FDA. Den vanliga rutinen är givetvis att vi tar reda på fakta om säkerhet innan vi utsätter patienterna för medicinen. Nu kommer barn och ungdomar som är 16,17 år att få detta vaccin och de har inte studerats i några försök. Det man nu gör är att ta data från studier av vuxna och tillämpar detta på barn vilket givetvis inte är acceptabelt. Data visar att barn inte sprider Covid-19. Det vi gör mot våra barn nu är helt enkelt kriminellt. Vi isolerar dem, vi sätter på dem masker som är bevisat farliga, vi skrämmer upp dem genom att psykologiskt säga att de kan ta livet av sina far-och morföräldrar eller sina familjemedlemmar. Detta är en fruktansvärt sätt att lägga skuld på barn.

   År 1999 släppte man rotavirusvaccinet (för barn). Detta vaccin drogs bort från marknaden på grund av 15 fall av tarmkomplikationer. När det gäller Covid-vaccin har vi nu över 4 000 dödsfall och vaccinet har ännu inte dragits in.

   En delegat från senatkommittén konstaterar att man startade med djurförsök för Coronavaccin men eftersom djuren dog så slutade man med testerna. Det som händer nu är alltså att det amerikanska folket är försökskaninerna. Den pågående vaccineringen är det egentliga testprogrammet. Vi ser nu företag som vill använda detta experimentella vaccin som en förutsättning för folks anställningar och vi har ett stigande dödstal som ignoreras.

EU GODKÄNNER VACCINERING AV BARN

EMA (European Medicins Agency – EU:s läkemedelsverk)  godkänner nu Covid-vaccin för barn mellan 12-15 år. 

 FDA står för Food and Drug Administration vilket är USA:s läkemedelsverk (flitigt sponsrat av läkemedelsindustrin). Vissa menar att Fraud and Death Administration är en mer rättvis beskrivning av akronymen FDA.

 

 

Be the first to comment on "NU BLIR BARN OCH UNGDOMAR FÖRSÖKSKANINER FÖR COVID-VACCINEN"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.