Cornucopia?: Regeringen vill beskatta energiåtvervinning av avfall för el och fjärrvärme

Förbränning av sopor, istället för att slänga dem i naturen, ska alltså beläggas med skatt. Detta kommer trefaldigt slå mot svenska energipriser. Avsikten är att mer sopor ska återvinnas cirkulärt, främst plast, vilket innebär att de mest energirika soporna uteblir och energiinnehållet per ton på resterande sopor faller. Det blir därmed dyrare med fjärrvärme två gånger – först genom skatten och för det andra genom att fallande energiinnehållet kommer kräva mer inköp av sopor till förbränningen. Man måste a

Source: Cornucopia?: Regeringen vill beskatta energiåtvervinning av avfall för el och fjärrvärme

Detta kmr att innebära att elpriserna för dig och mig kmr att öka drastiskt. När ska denna miljöcirkus sluta?

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.