KONTAKTA EU-NÄMNDEN GÄLLANDE EU:S COPYRIGHTDIREKTIV

Mars 2019

Som bekant så klubbade Europaparlamentet igenom EU:s copyrigthdirektiv. Personligen tror jag att detta copyrightdirektiv innebär slutet på internet som vi känner det där EU:s algoritmer bestämmer vad som får laddas upp med mera. Jon Karlung på Bahnhof uppmuntrar folk att kontakta ledamöter i EU-nämnden.

Karlung skriver:

Riksdagens EU-nämnd är en plats för ministrar att diskutera och förankra Sveriges EU-politik samt beslut som ska tas i ministerrådet. På riksdagen.se står följande att läsa: ”Regeringen är visserligen inte rättsligt bunden av vad EU-nämnden har sagt, men konstitutionsutskottet (KU) har slagit fast att regeringen bör handla i enlighet med EU-nämndens råd och synpunkter. KU har framhållit att regeringen måste ha mycket goda skäl om den inte följer det mandat den fått från EU-nämnden.”

Riksdagens EU-nämnd måste sätta ner foten och våga styra regeringen och Morgan Johansson med fakta i den här frågan, och inte låta varken sig själva eller regeringen att bli påverkade av upphovsrättsindustrins lobbyister som bjuder på snittar och underhållning.

Ring, mejla eller twittra till EU-nämndens ledamöter, eller kontakta ledamotens lokala partikontor för att kräva att de inte bara snackar för att plocka ”politiska poäng” – de måste se till att riksdagen är tydlig mot regeringen om att de ska ändra sin röst!

 

Du hittar kontaktuppgifteran till ledamöterna här:

http://riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/eu-namnden/

Du kan även kontakta dem på twitter, facebook etc.

Följande meddelande har jag personligen skickat till ett antal ledamöter i EU-nämnden.

Käre ledamot,

Jag heter Jan Malmstad och jag gillar inte EU:s copyrightdirektiv som nyligen klubbats igenom i Bryssel.
Copyrightdirektivet kommer med stor sannolikhet att kväsa kreativiteten på internet och i värsta fall skapa en slags censur.
Jag ber er därför att rekommendera att regeringen Löfven ska säga nej till copyrightdirektivet i ministerrådets möte som kommer snart.

Hälsningar Jan Malmstad

Bahnhofs artikel:

https://www.bahnhof.se/press/press-releases/2019/03/29/bahnhof-uppmanar-till-nataktion-for-att-radda-internet

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

Be the first to comment on "KONTAKTA EU-NÄMNDEN GÄLLANDE EU:S COPYRIGHTDIREKTIV"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.