COP 25 OCH KLIMATHYSTERIN

cop 25_klimatmöte madrid_al gore

December 2019

Den 2 december 2019 inleddes klimatmötet i Madrid, även kallat COP 25 – Conference of the Parties. Dessa COP-möten är ett arrangemang av Förenta Nationerna och hålls årligen. Mötet skulle egentligen ha skett i Chile men på grund av protesterna och demonstrationerna som pågår där fick man ställa in mötet. Det ironiska är givetvis att många av protesterna handlade just om de extrema klimat-och miljöåtgärder som den chilenska regeringen har prackat på sitt folk. Miljöåtgärderna i Chile har bland annat resulterat i rejäla prishöjningar.  

cop 25_klimatmöte madrid_al gore

Kommer Klimatgurun Al Gore att komma till klimatmötet i Madrid? Kanske vi återigen får höra att vi endast har 10 år på oss att rädda världen.

På detta möte ska man bestämma nya riktlinjer vad gäller den överstatliga gröna agendan som alla FN:s och EU:s medlemsländer måste åtlyda. Man vill se till att Parisavtalet praktiseras, bland annat genom den så kallade utsläppshandeln. Man kommer också att diskutera hur FN/EU kommer att kunna ta kontroll över världshaven genom att skylla det på klimatförändringar och biologisk mångfald.

FN vill att vi alla ska minska våra utsläpp och det är därför som vi inte ska konsumera så mycket, det är därför som vi inte ska föda så många barn, det är därför det är dyrt och krångligt att äga en bil, det är därför som kött är “dåligt” det är därför som vi måste lägga ned det svenska jordbruket, det är därför som vi alla ska gå, cykla eller åka kollektivt, det är därför som man i Sverige bygger breda gångbanor så att bilismen får mindre utrymme och det är därför som regeringen Löfven donerar miljarders miljarder till FN:s miljöprogram istället för att satsa pengarna på Sverige och svenskarna. 

greta thunberg_cop 25_klimatmöte madrid

Troligtvis kommer Greta Thunberg att tala på COP 25. Kommer vi att få bevittna ytterligare ett känslomässigt utbrott där hon anklagar hela världen för klimatförnekelse?

FN vill att hela världen ska vara koldioxidneutral till år 2050. Det innebär att bilismen måste upphöra, att industrin måste läggas ned (eller flyttas till länder i tredje världen i rättvisans namn). Kanske vi alla kommer att få koldioxidkvoter på allt vi gör? Med smarta städer och 5G kommer man att inrätta en omfattande övervakningsagenda som sedan kommer att användas för att kontrollera och reglera våra utsläpp av växthusgaser. Det land som överskrider kvoterna kommer att få böter eller bli utsatt för sanktioner. 

Som representant för Sverige har vi en lirare som heter Mattias Frumerie och som jobbar på UD. Frumerie är en stor förespråkare av den stora klimatomställningen som vi alla måste göra för att rädda planeten. Frumerie förespråkar “cirkulär ekonomi” vilket går ut på att höja skatter på populära konsumtionsvaror så att de blir så dyra att vi konsumenter istället väljer begagnat.

musse pigg_11 000 forskare_klimat

Det finns en konsensus hos Musse Pigg och 11 000 klimatforskare om att det finns ett klimathot.

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required


Video ovan: min åsikt om EU:s klimatnödläge och hela klimathysterin.

Be the first to comment on "COP 25 OCH KLIMATHYSTERIN"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.