COP 25 OCH KLIMATHYSTERIN

cop 25_klimatmöte madrid_al gore

December 2019

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

Den 2 december 2019 inleddes klimatmötet i Madrid, även kallat COP 25 – Conference of the Parties. Dessa COP-möten är ett arrangemang av Förenta Nationerna och hålls årligen. Mötet skulle egentligen ha skett i Chile men på grund av protesterna och demonstrationerna som pågår där fick man ställa in mötet. Det ironiska är givetvis att många av protesterna handlade just om de extrema klimat-och miljöåtgärder som den chilenska regeringen har prackat på sitt folk. Miljöåtgärderna i Chile har bland annat resulterat i rejäla prishöjningar. Precis samma agenda som vi ser utspelas här i Sverige där regeringen Löfven med Miljöpartiet ska ”rädda världen” genom att höja skatten så att en plastpåse i livsmedelsbutiken kommer att kosta sju kronor. Eller genom att göra det så dyrt och krångligt som möjligt att äga och ha en bil (bilar är inte hållbara enligt Förenta Nationerna). 

 

cop 25_klimatmöte madrid_al gore
Kommer Klimatgurun Al Gore att komma till klimatmötet i Madrid? Kanske vi återigen får höra att vi endast har 10 år på oss att rädda världen.

På detta möte ska man bestämma nya riktlinjer vad gäller den överstatliga gröna agendan som alla FN:s och EU:s medlemsländer måste åtlyda. Man vill se till att Parisavtalet praktiseras, bland annat genom den så kallade utsläppshandeln (vilket är ett ypperligt sätt att kontrollera och nedmontera  industrier över hela världen). Man kommer också att diskutera hur FN/EU kommer att kunna ta kontroll över världshaven genom att skylla det på klimatförändringar och biologisk mångfald.

FN vill att vi alla ska minska våra utsläpp och det är därför som vi inte ska konsumera så mycket, det är därför som vi inte ska föda så många barn, det är därför det är dyrt och krångligt att äga en bil, det är därför som kött är ”dåligt” det är därför som vi måste lägga ned det svenska jordbruket, det är därför som vi alla ska gå, cykla eller åka kollektivt, det är därför som man i Sverige bygger breda gångbanor så att bilismen får mindre utrymme och det är därför som regeringen Löfven donerar miljarders miljarder till FN:s miljöprogram istället för att satsa pengarna på Sverige och svenskarna. 

Troligtvis kommer klimatgurun Greta ”how dare you” Thunberg att tala på COP 25. Det ska bli intressant och se om hon kommer att få ytterligare ett känslomässigt utbrott där hon anklagar hela världen för sitt tillstånd. Bo Thorén har lyckats över förväntan med att skapa en klimatreligion bland de unga i Sverige och världen över.

greta thunberg_cop 25_klimatmöte madrid
Troligtvis kommer Greta Thunberg att tala på COP 25. Kommer vi att få bevittna ytterligare ett känslomässigt utbrott där hon anklagar hela världen för klimatförnekelse?

FN vill att hela världen ska vara koldioxidneutral till år 2050. Det innebär att bilismen måste upphöra, att industrin måste läggas ned (eller flyttas till länder i tredje världen i rättvisans namn). Kanske vi alla kommer att få koldioxidkvoter på allt vi gör och den som överskrider sin kvota kommer att få böter. Med smarta städer och 5G kommer man att inrätta en omfattande övervakningsagenda som sedan kommer att användas för att kontrollera och reglera våra utsläpp av växthusgaser. Det land som överskrider kvoterna kommer att få böter eller bli utsatt för sanktioner. 

Som representant för Sverige har vi en lirare som heter Mattias Frumerie och som jobbar på UD. Frumerie är en stor förespråkare av den stora klimatomställningen som vi alla måste göra för att rädda planeten. Frumerie förespråkar ”cirkulär ekonomi” vilket går ut på att höja skatter på populära konsumtionsvaror så att de blir så dyra att vi konsumenter istället väljer begagnat. Dessa skattehöjningar görs givetvis för ”miljöns skull”.

musse pigg_11 000 forskare_klimat
Det finns en konsensus hos Musse Pigg och 11 000 klimatforskare om att det finns ett klimathot.

EU är självklart en stor förespråkare och maktfaktor vad gäller ”den stora klimatomställningen”. Ursula von der Leyen vill att EU ska bli klimatneutralt vilket jag antar betyder att vi kan lägga ned hela det moderna samhället och börja leva bondeliv igen. EU har nyligen deklarerat ”klimatnödläge” och här undrar jag om det inte är dags för EU att sätta på sig en foliehatt – det finns ingen klimatkris, det finns endast ett fabricerat klimathot.

Som vanligt skyller FN alla oväder, översvämningar, stormar, värmeböljor med mera på människan när det inte finns några som helst bevis för att detta är sant. Men det är ett bra sätt att ge människor dåligt samvete och samtidigt kunna införa en grön överstatlighet.

Klimatkatastrofminister Isabella ”pizzan” Lövin kommer i sedvanlig ordning med katastrofscenarier om jordens undergång om vi inte alla ”ställer om”. Miljöpartiets lösning är att  förpesta livet för Sveriges bilägare.

 


Video ovan: min åsikt om EU:s klimatnödläge och hela klimathysterin.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.