COP 24 AVSLUTAT

klimatförändringar_global uppvärmning_

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

November 2018

Förenta Nationernas klimatmöte COP 24 som hölls i Katowice Polen är nu avslutat. Man säger att ”nu har världen en regelbok för hur arbetet med klimatmålen ska uppnås”. Man ska mäta och jämföra ländernas utsläpp och länderna  måste redovisa sina utsläpp och det arbete de har gjort. Klimatextremisten Isabella Lövin är jättelycklig över överenskommelsen.

– Nu kan man jämföra alla länders utsläpp, vilket är helt nödvändigt om Parisavtalet ska fungera.

AVVECKLANDET AV INDUSTRIN

Själv är jag klimatskeptiker och köper inte den hysteri som globalisterna propagerar för gällande klimat och miljö. Nu skapar man överstatliga avtal som kommer att skada Sverige i form av begränsad handlingsfrihet. Vissa säger att ett av syftena med det fabricerade klimathotet är att sänka västvärlden till samma nivå som utvecklingsländerna och man kommer att använda tesen om klimatförändringarna för att reglera till exempel den svenska industrin för att få till stånd detta. Svenska företagsledare verkar vara fullt med på noterna när det gäller Förenta Nationernas ”hållbara utveckling” så industri-Sverige kommer med stor sannolikhet att hjälpa till att avveckla sig själva. 

<br>

<br>

THE GREAT GLOBAL WARMING SWINDLE

Video ovan: ett tips är att se dokumentären ’The great global warming swindle” som debunkar globalisternas klimatalarmism.

<br>

<br>

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.