CONFESSIONS OF AN ECONOMIC HITMAN (JOHN PERKINS)

debt_ john perkins_confessions of an economic hitman
https://www.flickr.com/photos/86530412@N02/ licens 2.0

Oktober 2018

John Perkins har skrivit boken “confessions of an economic hitman”. I boken så förklarar Perkins hur intressen i USA, med hjälp av Världsbanken och Internationella valutafonden, skuldsätter nationer i syfte att kunna dominera dessa och lägga beslag på deras tillgångar. Om statsöverhuvudet över en nation vägrar låta sig mutas så riskerar denna att bli mördad eller att hans land blir invaderat militärt av USA.

John Perkins:

IRAK 2003

Metoderna för en ekonomisk torped är följande:

Steg ett: det första steget är att skicka en ekonomisk torped i syfte att försöka korrumpera ett lands regering eller dess statsöverhuvud. Detta göres genom att ge landet överdrivet stora lån som sedan används emot landet i syfte att dominera landet när de inte kan betala tillbaks lånen.

Steg två: om de ekonomiska torpederna misslyckas så sänder vi in sjakalerna (lönnmördare). Dessa sjakaler ser till att den regeringen antingen a) störtas eller b) att statsöverhuvudet likvideras. När den nya regeringen sedan installeras så kommer den regeringen att vara samarbetsvillig eftersom de vet vad som väntar annars. När det gäller Irak och Saddam Hussein så misslyckades vi med de två första stegen. Vi försökte få Saddam Hussein att acceptera ett förslag som Saudiarabierna hade accepterat med Saddam vägrade. Sjakalerna försökte sedan likvidera honom men de misslyckades eftersom hans säkerhet var bra. Saddam Hussein hade tidigare arbetat för CIA där hans uppgift hade varit att likvidera en tidigare president i Irak. Saddam misslyckades med detta men däremot så visste han hur systemet fungerade.

Steg tre: så i Iraks fall så slutade det med att vi skickade in amerikansk militär som tog över Irak och fick Saddam Hussein blev avrättad. I samma veva så fick amerikanska företag feta kontrakt för att bygga upp Irak – det land som vi nyligen bombat sönder.

PANAMA 1981

Omar Torrijos var Panamas president i början på 1980-talet. Han gillade sitt land och ville förbättra Sydamerika. John Perkins hälsade på Torrijos i egenskap av en ekonomisk torped och försökte att korrumpera Torrijos men misslyckades. Torrijos ville på tillbaks kontrollen övar Panama-kanalen vilken USA nu hade kontrollen över. Torrijos visste att USA var ute efter honom och han hade sagt att han visste att han troligen stod på tur att bli likviderad. Men han hade mer eller mindre accepterat detta eftersom han hade uppnått de mål han ville uppnå (Panama fick tillbaks kontrollen över Panama-kanalen). Några månader efter att Panama fått tillbaks sin kanal så omkom Torrijos i en flygolycka. Perkins menar att det inte finns några tvivel om att det var CIA:s betalda lönnmördare som utförde detta. Torrijos säkerhetsvakt gav Torrijos en bandspelare innan Torrijos skulle flyga. Denna bandspelare innehöll en bomb.

ECUADOR

Ecuador hade länge styrts av USA-vänliga diktatorer men i ett demokratiskt val så vann Jaime Roldós. Roldos menade att Ecuadors naturtillgångar tillhörde folket i Ecuadoe och han började styra Ecuador i den riktningen. Bland annat så fick folket i Ecuador mer av pengarna från landets olja. Detta ogillades av Washington. John Perkins åkte till Ecuador i syfte att korrumpera Roldos. Perkins informerade Roldos att han skulle kunna bli mycket rik om han spelade efter USA:s regler men om han fortsatte den väg som han börjat på så skulle han inte överleva. Roldos vägrade dock låta sig korrumperas av USA och han dog senare i en flygkrasch. Perkins menar att det inte finns någon tvekan om att den kraschen var orkestrerad av USA. När planet kraschade så blev området avspärrat och de enda som hade tillgång till området var amerikansk militär som kom från en militärbas i närheten. Två vittnen som skulle vittne i rättegången dog båda i bilolyckor före rättegången.

CONFESSIONS OF AN ECONOMIC HITMAN_JOHN PERKINS_jaime roldos

Jaime Roldós var Ecuadors president på 1980-talet. Han började arbeta för att landets naturtillgångar skulle tillhöra folket i Ecuador, inte amerikanska storföretag. Roldós dog i en flygkrasch och Perkins har inga tvivel om att det var CIA som låg bakom dådet. 

ATT SKULDSÄTTA EN NATION

John Perkins förklarar iden med de ekonomiska torpederna: 

Det är de ekonomiska torpederna som har hjälpt till att skapa detta globala imperium som USA är. Vår metod är att vi hittar ett land som har naturtillgångar, såsom till exempel olja,  som våra amerikanska företag är intresserade. Sedan använder vi Världsbanken och Internationella Valutafonden för att ge detta land lån som är överdrivet stora. Det kan vara jobb som infrastruktur, bygga kraftanläggningar, industriområden och så vidare. Men pengarna går egentligen till de amerikanska företagen som gör jobbet i nationens land.

confessions of an economic hitman_ john perkins_book

Syftet är att skuldsätta landet så att lånen blir för stora för att betala tillbaks och detta är själva iden med det hela. Efter ett tag så går vi ekonomiska hitmans tillbaks till statsöverhuvudet som har lånat pengarna. Vi påpekar för denne att han inte kan betala skulderna. Då kommer vi med ett antal förslag för att hjälpa statsöverhuvudet. Förslagen kan vara saker såsom att han säljer landets olja billigt till USA. Att han låter USA få bygga en militärbas i hans land. Att landet ifråga skickar militära trupper i någon krigszon där USA opererar militärt. Att landet ifråga röstar med USA hos Förenta Nationerna. Att landet låter privatisera allmännyttiga verksamheter. Till exempel att man privatiserar och säljer vattenförsörjningen eller andra infrastrukturprojekt till amerikanska eller internationella företag.

Det är på detta sätt som Världsbanken och den Internationella Valutafonden fungerar. De sätter ett land i skuld genom att ge lån som är överdrivet stora. Sedan när lånen inte kan betalas tillbaks så blir landet tvunget att sälja eller privatisera sina resurser och verksamheter. Detta kan inkludera allmännyttiga verksamheter såsom deras skolsystem, deras fängelsesystem, försäkringssystem och så vidare. Dessa verksamheter tas över av utländska storföretag.

john perkins_confessions of an economic hitman-

John Perkins – Confessions of an economic hitman

 

internationella valutafonden_john perkins_confessions of an economic hitman

 Bild ovan: Christine Lagarde,  chef för Internationella Valutafonden när denna artikel skrevs.

VENEZUELA 2002

1999 så blev Hugo Chavez statsminister i Venezuela. Chavez motsatte sig USA:s dominans  och ville att intäkterna från Venezuelas olja skulle gå till folket i Venezuela. USA ogillade detta. År 2002 så blev det en statskupp i Venezuela och Perkins har inga tvivel om att CIA låg bakom denna kupp. Kuppen påminde väldigt mycket om den som skedde i Iran på 50-talet där Roosevelt betalade folk för att gå ut och protestera på gatorna, att skapa upplopp, att protestera och säga att Chavez är impopulär. Om man får några tusen människor att göra detta så kan TV få det att se ut som om att hela landet revolterar och upploppen sprider sig. Chavez var dock tillräckligt smart och klarade sig undan kuppen, mycket tack vare att han hade tillräckligt många som trodde på honom i Venezuela.

IRAN 1950

Själva iden med ekonomiska torpeder började i Iran på 1950-talet. Mohammad Mosaddegh blev statsminister i Iran i början på 1950-talet. Han krävde att utländska oljeföretag i Iran skulle betala mer för den olja som de hämtade från Iran och att pengarna skulle gå till det iranska folket. Detta ogillades av Washington. Men istället för att skicka in amerikansk militär så skickade USA in en CIA-agent vid namn Kermit Roosevelt. Roosevelt tog med sig ett antal miljoner dollar och lyckades störta Mosaddegh och istället installerades Shan av Iran som var trogen USA och England. Detta skeende var starten för ett nytt sätt att manipulera länder. Eftersom Roosevelt var CIA-agent så beslutades det att man skulle använda privata konsulter vid kupper som detta. På så sätt så skulle inte den amerikanska regeringen hamna i trubbel. Dessa privata konsulter skulle få pengar av Världsbanken och Internationella Valutafonden. 

 

Relaterat:

De privata bankerna skapar pengar ur tomma intet när du tar ett lån. Metoden kallas fraktionella reserver:

jmm.nu David Icke om bankväsendet.

Vilken är finanselitens slutliga mål? Ett kontantlöst samhälle där vi betalar med RFID-chipp:

jmm.nu Alex Jones intervju med Aaron Russo

 

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE (GRATIS/FREE)

 

Foto

Foto debt https://www.flickr.com/photos/86530412@N02/  licens 2.0

Foto perkins Justin Hoch [CC BY 2.0 ], via Wikimedia Commons

Be the first to comment on "CONFESSIONS OF AN ECONOMIC HITMAN (JOHN PERKINS)"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.