CODEX ALIMENTARIUS – GLOBAL LIVSMEDELSIMPERIALISM

codex alimantarius global livsmedelsimperialism natural health federation

November 2017

Syftet med Codex Alimentarius är att införa enhetliga livsmedelsstandarder världen över i syfte att skydda konsumenten och tillåta frihandel. Kritiker menar att Codex Alimentarius kommer att ta död på alternativmedicinen och förstöra vår rätt att äta kosttillskott. EU baserar sina hälsokostdirektiv på de beslut som tas på Codexmötena och Livsmedelsverket representerar Sverige på dessa möten.

Jag har läst boken “Codex Alimentarius – global livsmedelsimperialism” som är skriven av Scott Tips på organisationen Natural Health Federation (NHF). NHF är en hälsoorganisation som förespråkar hälsofrihet och organisationen har funnits sedan 1950-talet. Codex Alimentarius är latin och betyder “regler för mat”

BESLUT SOM PÅVERKAR SVERIGE

 Regelverket Codex Alimentarius styrs av Codex Alimentarius kommissionen (CAC). Möten sker varje år med medlemsländer i Codex och Sverige är en av deltagarna (representerade av Livsmedelsverket och som medlem av EU). Codex har flera kommittéer som hanterar olika typer av livsmedel. Den kommitté som behandlar kosttillskott heter Codex Committe on Nutrition and Foods Special Dietary Uses (CCNFSDU).

Det var på mitten av 1990-talet som hälsokostförespråkare i USA började inse att det fanns ett hot mot deras rätt att äta kosttillskott. Det var då som CCNFSDU började bestämma de globala riktlinjerna för kosttillskott  Detta gjordes utan att ha bjudit in representanter för kosttillskott men däremot fanns det gott om representanter för Big Pharma och Big Food. CCNFSDU skapade regelverket “Guidelines for Vitamin and Mineral Food Supplement” (riktlinjer för vitamin- och mineralkosttillskott). Här började beslut tas bakom stängda dörrar som skulle ha stort inflytande på vår rätt att äta kosttillskott.

Scott Tips från Natural Health Federation lyckades få tillträde till dessa Codex-möten som en INGO – International Non Government Organization och  började närvara på dessa möten från år 2000. Faktum är att Scott Tips från NHF ofta har fått stå ensammen på dessa Codexmöten som enda representant för hälsoindustrin medans det har funnits ett överflöd av representanter från läkemedelsindustrin och matindustrin. Läkemedelsindustrin vill givetvis ha lägsta möjliga övre nivå vad gäller näringsämnen i kosttillskotten medans NHF vill det motsatta. Att ha för låga doser innebär att vi får verkningslösa kosttillskott.

Scott-Tips_natural health federation_codex alimentarius_vitaminer och mineraler_

Scott Tips – president för Natural Health Federation.

 

PLANER ATT KROSSA INDUSTRIN FÖR KOSTTILLSKOTT

Maureen Kennedy Salaman var ordförande för National Health Federation mellan åren 1982 – 2006. I boken Codex Alimentarius – Global Livsmedelsimperialism skriver hon:

“När du betraktar överflödet av kosttillskott i hälsobutikerna eller varuhushyllan och väljer vad du ska köpa och äta, när du utövar din frihet att främja din egen hälsa och förebygga sjukdomar, ska du vara medveten om att dina rättigheter lömskt naggas i kanten av en tyrannisk tribun av globala elitister. Tag dig i akt för framtiden, för det finns planer på att krossa industrin för kosttillskott så att världen kan befrias från dessa “giftiga, dödsbringande syntetiska kemikalier”. Planerna fortskrider hastigt medans ränkmakeriet från Codex Alimentarius kommissionen – allierad med Förenta Nationerna – håller på att förpassa kosttillskott och liknande produkter till att stå under kontroll av läkemedelsindustrin och ett samarbetsvilligt regeringsmaskineri. De använder klassiskt orwellskt nyspråk och säger att de vill “skydda konsumentens hälsa och säkerställa en rättvis livsmedelshandel”.

“Kommittén CCNFSDU fastställer vilka näringsämnen som bedöms vara säkra, vilka maximi- och miniminivåer mängder som är tillåtna i en produkt och vilka regler som gäller för förpackning och märkning. Delegaterna som utformar Codexreglerna är regeringstjänstemän och byråkrater varav flertalet tycks stå i skuld till, få rådgivning av och/eller påverkas starkt av de jättelika multinationella läkemedelsföretagen – de som vill monopolisera och ta fram kemiska versioner av naturliga hälsolivsmedel och kosttillskott och således slå ut tillverkarna av de senare. Codex-kommissionen försöker få fram förbud mot alla kosttillskott som är så pass starka att de gör någon nytta. De försöker göra C-vitamin på 1 gram att bli receptbelagda. Vad det här handlar om i realiteten är att kosttillskott ska regleras som om de vore läkemedel. Receptbeläggande av naturliga näringsämnen medför bara en sak: att de tas bort från marknaden där de utgör ett stort ekonomiskt hot mot läkemedelsindustrins pillermånglare. Knepet går ut på att inte tillåta några kosttillskott som kan ha någon verkan utöver att avhjälpa vitaminbrist” .

“Rekommenderar Dagligt Intag (RDI) är vanligen satt så lågt att det inte förbättrar hälsan. En berättigad oro är att Codex ska få politisk och ekonomisk makt att begränsa konsumenternas tillgång till kosttillskott genom att ordna så att riktlinjerna liknar EU:s restriktiva kosttillskottsdirektiv. Så länge vi inte själva får välja vad vad vi stoppar i munnen för att hålla oss friska, besegra sjukdomar och rädda livet är vi inte fria. Vi är slavar under den allsmäktige staten. Kunskapens största fiende är illusionen av kunskap. Världsetablissemanget ger ut falsk information för att vända opinionen mot kosttillskott”.

“Codex-kommissionen och dess kommittéer grundas på politik, egenintresse och skrämseltaktik för att underminera värdet av kosttillskott. De väljer att avvisa forskningsresultat som bevisar den livräddande effekten av högre doser och vår rätt att nyttja dem som sådana, och använder sig istället av helt felaktiga argument från skräpforskning”.

codex alimantarius global livsmedelsimperialism natural health federation

Boken Codex Alimentarius – Global Livsmedelsimperialism, skriven av Scott Tips från Natural Health Federation.

 

codex alimentarius sverige_kosttillskott_förbud_

Codex Alimentarius Kommissionen håller årliga möten som kallas sessioner. Denna bild är från session 41 från år 2018 som hölls i Rom, Italien. Här tas beslut som Sverige måste åtlyda på grund av våra medlemskap i EU och Världshandelsorganisationen. Dessa beslut gäller inte bara kosttillskott utan allt som har med mat att göra. Codex Alimentarius hemsida

EU, SVERIGE OCH CODEX ALIMENTARIUS

Ett exempel på hur Codex har påverkat Sverige  är EU-beslutet från 2006 vilket innebär att hälsokostförsäljare i Sverige måste få sina hälsopåståenden godkända av EU (EFSA – European Food and Safety Agency – EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet). Detta innebar bland annat att hälsokostförsäljare inte fick säga/skriva att till exempel C-vitamin var bra mot förkylning såtillvida att man inte hade ett godkännande av EFSA att säga/skriva så. Kosttillskottförsäljare fick ändra texten på sina hemsidor för att ta bort icke-godkända hälsopåståenden och jag minns att SVT “satte dit” en hälsokostförsäljare som sade något denna inte fick säga.  Satsen om godkända hälsopåståenden var ett beslut inom Codex Alimentarius Kommissionen.

 År 2003 anslöt EU som medlem till Codex Alimentarius Kommissionen vilket således innebär att alla EU:s medlemsländer nu följer de bestämmelser som görs inom Codex Alimentarius.   Världshandelsorganisationen använder Codex  Alimentarius som rättesnöre och alla länder som är medlemmar i WTO måste följa WTO’s regler. Codex Alimentarius är den praxis som finns i flertalet frihandelsavtal världen över 

Orsaken till varför vi i Sverige inte har totalt förbud mot kosttillskott kan bero på NHFs insastser inom Codex Alimentarius.  

Videon nedan heter “We become silent” och handlar om Codex Alimentarius.

 

RELATERADE ARTIKLAR

NHF jobbar för dig hälsofrihet – ge en donation till NHF:

NHF donation

EU baserar sina hälsokostdirektiv på besluten i Codex Alimentarius:

jmm.nu EU och hälsopåståenden

Se dokumentären om forskningsfusket när man villa få ut aspartam på marknaden:

jmm.nu dokumentär om aspartam

 

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

Be the first to comment on "CODEX ALIMENTARIUS – GLOBAL LIVSMEDELSIMPERIALISM"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.