CODEX ALIMENTARIUS – GLOBAL LIVSMEDELSIMPERIALISM

codex alimentarius_food supplements_european union_nutrients

November 2017

Det officiella syftet med Codex Alimentarius är att införa enhetliga livsmedelsstandarder världen över i syfte att skydda konsumenten och tillåta frihandel. Kritiker menar att Codex Alimentarius kommer att ta död på alternativmedicinen och förstöra vår rätt att äta kosttillskott. EU baserar sina hälsokostdirektiv på de beslut som tas på Codexmötena. NHF är den organisation som har stoppat FN från att ta bort vår rätt att äta kosttillskott.

Jag har läst boken “Codex Alimentarius – global livsmedelsimperialism” som är skriven av Scott Tips på organisationen Natural Health Federation (NHF). NHF är en hälsoorganisation som förespråkar hälsofrihet och organisationen har funnits sedan 1950-talet.

Codex Alimentarius är latin och betyder “regler för mat”. Codex är ett regelverk för livsmedel som är utarbetat av organisationer inom Förenta Nationerna. Det officiella syftet är att “skydda konsumenters hälsa vad gäller livsmedel” .

BESLUT I SLUTNA RUM

Codex har flera kommittéer som hanterar olika typer av livsmedel. Den kommitté som behandlar kosttillskott heter Codex Committe on Nutrition and Foods Special Dietary Uses (CCNFSDU). Regelverket Codex Alimentarius styrs av Codex Alimentarius kommissionen (CAC). Möten sker varje år med medlemsländer i Codex och Sverige är ett av dessa eftersom Sverige är medlem av FN och EU.  På Codexmötena finns särintressen för Big Pharma och Big Food men det finns minimalt med representanter för de som förespråkar kosttillskott.

Scott Tips från Natural Health Federation lyckades få tillträde till dessa Codex-möten som en INGO – International Non Government Organization och Scott började närvara på dessa möten från år 2000.

Scott-Tips_natural health federation_codex alimentarius_vitaminer och mineraler_
Scott Tips – president för Natural Health Federation

 

VARNINGSKLOCKOR

Det var på mitten av 1990-talet som hälsokostförespråkare i USA började inse att det fanns ett hot mot deras rätt att äta kosttillskott. Hotet var Codex Alimentarius. Det var då som CCNFSDU började bestämma de globala riktlinjerna för kosttillskott  Detta gjordes utan att ha bjudit in representanter för kosttillskott men däremot fanns det gott om representanter för Big Pharma och Big Food. CCNFSDU skapade regelverket “Guidelines for Vitamin and Mineral Food Supplement” (riktlinjer för vitamin- och mineralkosttillskott). Här fanns representanter från länder som var medlemmar i Codex och här började beslut tas bakom stängda dörrar som skulle ha stort inflytande på vår rätt att äta kosttillskott. Faktum är att Scott Tips från NHF ofta ha fått stå ensammen på dessa Codexmöten som enda representant för kosttillskott medans det det finns ett överflöd av representanter från läkemedelsindustrin och matindustrin. Läkemedelsindustrin vill givetvis ha lägsta möjliga övre nivå vad gäller näringsämnen i kosttillskotten medans NHF vill det motsatta. Att ha för låga doser innebär att vi får verkningslösa kosttillskott.

“ATT SKYDDA KONSUMENTEN”

När jag läser boken Codex Alimentarius – Global Livsmedelsimperialism så stöter jag på alla dessa termer som är så vanligt förekommande i mainstream media. Man förnekar eller förringar vitaminers effekt, man vill ha övre gränser på doserna för att “skydda konsumenten”,  man vill harmonisera reglerna för kosttillskott (för att lättare kunna kontrollera dem). Codex Alimentarius används även  som praxis i Världshandelsorganisationen och Codex Alimentarius finns även med i de frihandelsavtal som sprids som en löpeld över hela planeten. Om ett land bryter mot reglerna i Världshandelsorganisationens stadga så kan landet få dryga böter eftersom landet inte främjar fri handel. EU baserar sina regler om kosttillskott på  besluten inom Codex Alimentarius. Orsaken till varför vi i Sverige inte har totalt förbud mot kosttillskott kan bero på NHFs insastser inom Codex Alimentarius.

PLANER ATT KROSSA INDUSTRIN FÖR KOSTTILLSKOTT

Maureen Kennedy Salaman var ordförande för National Health Federation mellan åren 1982 – 2006. I boken Codex Alimentarius – Global Livsmedelsimperialism skriver hon:

“När du betraktar överflödet av kosttillskott i hälsobutikerna eller varuhushyllan och väljer vad du ska köpa och äta, när du utövar din frihet att främja din egen hälsa och förebygga sjukdomar, ska du vara medveten om att dina rättigheter lömskt naggas i kanten av en tyrannisk tribun av globala elitister. Tag dig i akt för framtiden, för det finns planer på att krossa industrin för kosttillskott så att världen kan befrias från dessa “giftiga, dödsbringande syntetiska kemikalier”. Planerna fortskrider hastigt medans ränkmakeriet från Codex Alimentarius kommissionen – allierad med Förenta Nationerna – håller på att förpassa kosttillskott och liknande produkter till att stå under kontroll av läkemedelsindustrin och ett samarbetsvilligt regeringsmaskineri. De använder klassiskt orwellskt nyspråk och säger att de vill “skydda konsumentens hälsa och säkerställa en rättvis livsmedelshandel”.

“Kommittén CCNFSDU fastställer vilka näringsämnen som bedöms vara säkra, vilka maximi- och miniminivåer mängder som är tillåtna i en produkt och vilka regler som gäller för förpackning och märkning. Delegaterna som utformar Codexreglerna är regeringstjänstemän och byråkrater varav flertalet tycks stå i skuld till, få rådgivning av och/eller påverkas starkt av de jättelika multinationella läkemedelsföretagen – de som vill monopolisera och ta fram kemiska versioner av naturliga hälsolivsmedel och kosttillskott och således slå ut tillverkarna av de senare. Codex-kommissionen försöker få fram förbud mot alla kosttillskott som är så pass starka att de gör någon nytta. De försöker göra C-vitamin på 1 gram att bli receptbelagda. Vad det här handlar om i realiteten är att kosttillskott ska regleras som om de vore läkemedel. Receptbeläggande av naturliga näringsämnen medför bara en sak: att de tas bort från marknaden där de utgör ett stort ekonomiskt hot mot läkemedelsindustrins pillermånglare. Knepet går ut på att inte tillåta några kosttillskott som kan ha någon verkan utöver att avhjälpa vitaminbrist” .

“Rekommenderar Dagligt Intag (RDI) är vanligen satt så lågt att det inte förbättrar hälsan. En berättigad oro är att Codex ska få politisk och ekonomisk makt att begränsa konsumenternas tillgång till kosttillskott genom att ordna så att riktlinjerna liknar EU:s restriktiva kosttillskottsdirektiv. Så länge vi inte själva får välja vad vad vi stoppar i munnen för att hålla oss friska, besegra sjukdomar och rädda livet är vi inte fria. Vi är slavar under den allsmäktige staten. Kunskapens största fiende är illusionen av kunskap. Världsetablissemanget ger ut falsk information för att vända opinionen mot kosttillskott”.

“Codex-kommissionen och dess kommittéer grundas på politik, egenintresse och skrämseltaktik för att underminera värdet av kosttillskott. De väljer att avvisa forskningsresultat som bevisar den livräddande effekten av högre doser och vår rätt att nyttja dem som sådana, och använder sig istället av helt felaktiga argument från skräpforskning”.

slut citat

Videon nedan heter “We become silent” och handlar om Codex Alimentarius.

 

RELATERADE ARTIKLAR

NHF jobbar för dig hälsofrihet – ge en donation till NHF:

NHF donation

EU baserar sina hälsokostdirektiv på besluten i Codex Alimentarius:

jmm.nu EU och hälsopåståenden

Se dokumentären om forskningsfusket när man villa få ut aspartam på marknaden:

jmm.nu dokumentär om aspartam

 

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.