CLIMATE SENSE 2018

Mars 2018

Climate Sense är namnet på den konferens som hölls i Göteborg i februari 2018. På Climate Sense så visade man de felaktigheter som förekommer i dagens miljöalarmism. Man menade att klimatdata manipuleras.  På Climate Sense så ifrågasattes IPCC och deras klimatmodeller.

Läs mer om Climate Sense konferensen på sajten Klimatsans.

Climate sense 2018 en konferens om klimatet

Nya Tider var på konferensen i Göteborg.

Nya Tider om Climate Sense 2018

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.