FJELLNER OCH EU FÖRESPRÅKAR GMO

Mars 2018

EU-kommissionen har nyligen godkänt GMO-majs som i sin tur hade blivit godkända av EFSA (European Food and Safety Agency – EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet). Nu har dock de rödgröna nere i Bryssel varit kinkiga och protesterat mot godkännandet av GMO och Christofer Fjellner ondgör sig nu över dessa “vetenskapsförnekare” på sin blogg. 

CHRISTOFFER FJELLNER OCH EU-KOMMISSIONEN VILL HA GMO
Nyligen så godkände EU-kommissionen två stycken GMO-majs för den europeiska marknaden. Rödgröna ledamöter nere i Bryssel har dock opponerat sig mot godkännandet av GMO:n och detta har upprört EU-parlamentarikern Christofer Fjellner. Fjellner skriver på sin blogg att de som inte litar på EFSA är vetenskapsförnekare.

GMO sverige_fjellner_EU_EU-kommissionen_Seralini_cancer

När Seralini och hans team gjorde en oberoende studie gällande GMO på råttor så utvecklade flera råttor cancertumörer stora som golfbollar.

WILLIAM ENGDAHL OM GMO, EU OCH EFSA
Jag läste boken Hotet mot Livet som är skriven av författaren William Engdahl. Boken handlar om GMO och tar bland annat upp EU och EFSA. Engdahl tar upp det faktum att EFSA – såväl som FDA (Food and Drug Administration – i USA) helt och hållet styrs  av internationella företag såsom till exempel Monsanto. De tester som dessa företag gör gällande GMO-produkter är undermåliga och kan inte klassas som annat än forskningsfusk (vilket även gällde godkännandet av Aspartam i USA). Engdahl tar upp en oberoende  studie av GMO som gjordes av Rowett Resarch Institute i Skottland där resultatet blev att råttorna som fick GMO-mat visade tecken på omfattande försämringar i hälsa. GMO är även starkt förknippat med cancertumörer.  I USA så har Monsanto och andra företag sett till att det är förbjudet att märka upp vilka livsmedelsvaror som är baserade på GMO och amerikanarna är ett folk med stora hälsoproblem.

Video nedan. Molekylärbiologen Gilles-Eric Seralini och hans team gjorde en oberoende studie om GMO på råttor.

SERALINI-STUDIEN AV GMO PÅ RÅTTOR
Gilles-Eric Seralini från Caen Universitet i Frankrike gjorde tillsammans med sitt team en oberoende studie om GMO. Resultatet blev att dödligheten för råttorna ökade med 600 % och många av råttorna fick cancertumörer stora som golfbollar.  Nedan är ett utdrag ur ovanstående dokumentär.

Gilles-Eric Seralini:

Detta är den längsta studien som någonsin gjorts om GMO. Vi har även gjort en parallell studie om bekämpningsmedlet Roundup som är det mest använda ogräsmedlet av alla. Det tog över ett år innan vi fick tag på GMO-säd eftersom ingen GMO-tillverkare ville bistå med det. Monsanto tillåter inte att deras GMO testas. Detta är första gången någonsin som en tvåårig studie har gjorts på GMO.

Företagen bakom GMO gör tester som endast sträcker sig tre månader och detta sker i en miljö som är helt kontrollerad av till exempel Monsanto. När det gäller ogräsmedlet Roundup och dess aktiv agent glyfosat så brukar dessa företag inte undersöka de tilläggskemikalier de använder för att glyfosat ska fungera. Dessa tilläggskemikalier är ofta skadligare än glyfosat självt. GMO-plantor är utvecklade till att producera sitt eget insektsmedel eller till att tolerera ogräsmedel. Detta innebär att GMO-plantor kan utsättas för omfattande besprutning. Honråttor  dog mer ofta än hanråttor. Dödligheten ökar med 600 % för de råttor som åt GMO.   De stora GMO-företagen gör tester som endast vara tre månader men det är inte förrän den fjärde månaden som man börjar se resultaten.

När vi studerade tumörerna som utvecklades hos råttorna så såg vi att 94 % av tumörerna utvecklades i bröstkörtlarna. Detta skulle jämföras med bröstcancer hos en kvinna. När vi undersökte Roundup upptäckte vi att cellerna i levern, embryona, njurarna och moderkakan dog snabbare än vanligt. Dödsrisken ökar således med GMO och Roundup. GMO utan Roundup ökade dödligheten hos honråttor i första hand

Det som är alarmerande är att denna GMO äts av amerikanarna men EU har godkänt importen av detta GMO till Europa och detta förgiftar vår mat. Varje år så importeras  27 miljoner ton transgenisk  soja till Europa. Denna soja används som foder till vår boskap men används även inom livsmedel,

Slut citat.

GMO_monsanto_Gilles-Eric Seralini_cancer_christofer fjellner_eu-kommissionen_

 

GMO SVERIGE
När jag läser på vad svenska myndigheter säger om GMO så blir jag inte förvånad när dessa myndigheter get tummen upp för GMO. Nu pratar vi om myndigheter såsom Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket osv. Jag själv kan erkänna att jag inte följt med i utvecklingen vad gäller EU, GMO och så vidare och när jag gör efterforskning så ser jag att EU på löpande band godkänner GMO-produkter för den europeiska marknaden. 

Referenser:

Christofer Fjellners bloggartikel om GMO i Sverige och EU:

Christofer Fjellner om GMO, EU-kommissionen och Sverige

 William Engdahl GMO:

William Engdahl om GMO

Be the first to comment on "FJELLNER OCH EU FÖRESPRÅKAR GMO"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.