CHRIS GRAYLING VILL HA BREXIT

3/5 2016

Chris Grayling är underhusets ledare och tillhör de konservativa. Chris är en av de politiker i England som vill att Storbritannien nu ska lämna EU. 
 
  Chris Grayling säger också att många av medlemmarna i hans team är redo att backa upp Leave EU – kampanjen. Chris säger att Bryssel har slagit in på en väg som England inte bör följa. Han menar att det vore en katastrof för England om landet stannar kvar i EU med de nuvarande villkoren.

“Jag var 10 år 1973 när England gick med i EG. Jag var för ung för att förstå allt vad det rörde sig om men jag förstod att England skulle gå med i något som skulle göra det lättare för oss att sälja och köpa saker i Europa.

Jag var student på 80-talet när folk började prata om den gemensamma marknaden. Varför var vi engelsmän tvungna att göra olika versioner av gräsklippare  som skulle säljas i olika europeiska länder? Det borde väl vara enklare att ha en standard för hur gräsklipparna ska vara över hela den gemensamma marknaden, det skulle göra det lättare för alla.

Chris_Grayling_brexit_referendum_swexit_sverige_EU_england_leave EU_new world order
Chris Grayling vill att England lämnar EU

Någonstans på vägen så förändrades allt. Istället för en gemensam europeisk marknad så fick vi en europeisk union. Istället för kloka regler som skulle underlätta handel så fick vi europeiska lagar som bestämde hur många timmar vi fick arbeta och hur vi skulle sköta våra marker.

Sedan blev det tal om en ekonomisk union och sedan en politisk union. Varje problem som drabbade Europa möttes med standardsvaret:”vi måste expandera EU”.  Efter ett tag kom den europeiska valutan euro. Sedan kom en europeisk domstol och sedan ett råd för inrikes frågor. Det är även tal om en europeisk arme.

Situationen förvärrades när Tony Blair och Gordon Brown skrev under Lissabonfördraget och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Vi fick inte ens rösta om det. Lissabonfördraget gav EU rätten att involvera sig i angelägenheter som egentligen borde göras av England själv.

Vad som är än värre är att om det blir en dispyt om Lissabonfördraget så är det alltid EU-domstolen som bestämmer vad som är rätt eller fel. Det vanliga svaret blir alltid “Vi måste expandera Europa mera”.

Vi har nu kommit till ett vägskäl vad gäller Englands framtid. Krisen i eurozonen och migrationsvågen har inneburit att EU arbetar mot mer integration mellan EU-länderna och för att arbeta mot ett EU som en politisk union. Detta är en väg som England inte bör följa.”

Referenser

Telegraph: Chris Grayling on Brexit.   

Samtiden: Europas förena stater – storebrorssamhälle

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.