Chockhöjda hyror – Svenskt Näringslivs svar på bostadsbristen – Aktuellt Fokus

 Svenskt Näringsliv ser bostadsbristen som ett problem då det leder till att företag har svårare att rekrytera när deras anställda inte hittar bostäder. För att lösa problemet vill lobbyorganisationen införa marknadshyror på hela hyresmarknaden.

Source: Chockhöjda hyror – Svenskt Näringslivs svar på bostadsbristen – Aktuellt Fokus

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.