VAD ÄR ‘CHEMTRAILS’ ?

PRENUMERERA/SUBSCRIBE (GRATIS/FREE)


 

DONERA VIA SWISH: 076-9387471.

 

Vad är chemtrails? Man kan se rökspår i himlen som flygplan släpper ut efter sig och som ibland bildar mönster av avgaser. Kondens från flygplan säger myndigheter.  Farliga utsläpp av kemikalier  som bistår  USA:s militär i deras krigföring som kallas vädermodifiering säger kritikerna.

16/5- 2015
Man kan titta upp i skyn och se rökstrimmor efter flygplanen. Vissa säger att dessa strimmor efter planen är kondensationsstrimmor. Kondensation är när gas kyls ner och blir till vätska. T.ex. om du har ett glas med isvatten och den varma luften utomhus träffar glaset och  bildar droppar på glaset. När det gäller flygplansmotorer så träffar värmen (gasen) från planets motor kylan i atmosfären och det bildas vatten som fryser till iskristaller. Kondensationsstrimmor försvinner relativt snabbt.

När det gäller det som kallas för “chemtrails” så blir fenomenet lite annorlunda. Planen släpper ut rökstrimmor, dessa stannar kvar i skyn och de breder ut sig. Ofta stannar de kvar hela dagen. Till slut kan ett vitt dis bli synligt på himlen. Kondensationstrimmor kallas contrails på engelska efter condensation trails (trail = spår). Chemtrails står således för chemical trails. Ordet chemtrails är egentligen slangord, det mer officiella ordet är aerosoler.  Enligt Wikipedia så är  aerosolerer “partiklar finfördelade i en gas”.   Dimma och rök är exempel på aerosoler.

Myndigheter säger att dessa strimmor i skyn är vanliga k-strimmor medans kritiker menar att flygplanen pumpar ut kemikalier som är farliga för människan och vars syfte är att hjälpa USA i dess  galna krigföring som kallas vädermodifiering.

chemtrails_sverige_eiscat_haarp_LOIS
Contrails/chemtrails?

 LUFTFARTSVERKET OCH CHEMTRAILS

Den myndighet som är ansvarig för vad som sker i Sveriges luftrum är Luftfartsverket. När jag tittar på Luftfartsverkets hemsida för att läsa om chemtrails så kan jag bl.a.läsa följande i en pdf-fil:

CHEMTRAILS EXISTERAR INTE 
Det finns inte några vetenskapliga bevis, varken svenska eller utländska sådana, för att det skulle finnas något som kan benämnas “chemtrails”.

Skulle främmande flygplan göra intrång i svenskt luftrum utan att ge sig tillkänna blir detta ett ärende för det svenska försvaret. Många förväxlar också chemtrails med seriös forskning om vädret och dess påverkan på vår jord. Detta går under namnet “geoengineering”-

“Så här var det aldrig förr” hävdar ofta anhängare av “chemtrails” och pekar på den ökade mängden av k-strimmor. Som nämnts tidigare så stämmer det och är resultatet av den ökande flygtrafiken. En tätare flygtrafik sker till mer avlägsna platser och via ändrade rutter eftersom antalet flygpassagerare har ökat fem gånger mellan 1975 och 2011. Många som kontaktar LFV  kräver uppgifter om vilka plan som trafikerade vilka rutter vid ett specifikt tillfälle. Luftfartsverket har inga möjligheter att tillhandahålla en sådan service med hänsyn till bl.a. “Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)”.

Videoklipp från London. Det ser en aning besprutat ut om du frågar mig.

RIKSDAGSLEDAMOTS UTREDNING OM CHEMTRAILS

 2012 så begärde riksdagsledamoten och miljöpartisten Jan Lindholm en utredning beträffande chemtrails. RUT (Riksdagens Utrednings Tjänst) fick uppdraget och publicerade sedan resultatet. RUT hänvisar bl.a. till amerikanska naturvårdsverket (US EPA – Enviromental Protection Agency) som i sin tur skriver ungefär samma sak som Luftfartsverket. Sedan går RUT:s  rapport vidare om att visa tabeller över mängden metaller i Sveriges sjöar och mark och RUT:s utredning avslutar med att säga att chemtrails är en konspirationsteori.

Jan Lindholm sade senare att han aldrig egentligen fick svar huruvida chemtrails existerade eller inte och Jan valde att inte gå vidare i ämnet. Det verkar finnas få regeringsutredningar om chemtrails och Jan Lindholms utredning är den senaste mig veteligen. 

chemtrails_göran-persson_sverige_strålning.j

 

MER OM CHEMTRAILS

VAD INNEHÅLLER CHEMTRAILS
När beståndsdelarna i chemtrails har undersökts så har man bl.a  hittat följande innehåll: virus, mykopklasma (bakteriesläkte), nanopartiklar, barium, titan, aluminium, bly, arsenik, kadmium (Kadmium är en tungmetall och är giftig för kropp och  miljö), ethylen,  bakterier,  bromid och strontium (Strontium är giftigt och cancerframkallande). Samtidigt som man sprutar skyn så drar man ner nanobakterier och virus från övre atmosfären som inte hör hemma på jordytan och vi har inget immunförsvar mot detta.

 CHEMTRAILS MOLN
Till skillnad mot vanliga kondensationsstrimmor så stannar chemtrails strimmor kvar i skyn under väldigt lång tid. Flygplanen flyger ibland fram och tillbaks över himmelen och det bildas mönster av dessa utsläpp. Ibland händer det att planen släpper ut avgaser som bildar konstgjorda moln. Dessa utsläpp är i sig självt inte farliga men det har rapporterats att efter att dessa moln har bildats och täckt himmelen så har folk hört flygplan ovanför dessa moln och  när det uppstått en lucka i det konstgjorda molnet så har folk observerat chemtrails-utsläpp ovanför molnet. Många av de flygplan som sprutar ut chemtrails kan heller inte synas på flygradar eftersom de inte har transponder.

CHEMTRAILS OCH SJUKDOMAR
Det sägs att chemtrails skapar luftvägssjukdomar. Chemtrails skapar  Inflammation i vävnader och påverkar hjärnan och ryggmärgen. Alzheimers, Parkinson, och ALS är kopplade till aluminumexponering. Andra symptom av chemtrails kan vara hosta, förkylningssymtom, halsont, huvudvärk, bihålebesvär, feber, frossa, ögonbesvär, trötthet, trögtänkthet för att nämna några. Allt fler vuxna och barn har visat prover på nedsatt immunförsvar och brister på viktiga b-vitamin.

Aluminium är ett nervgift som kan ge avtrubbning på koncentration och tankeförmåga. Genom att blockera nervimpulser till och från hjärnan, uppstår yrsel, minnesförlust, nedsatt koordinationsförmåga, ofrivilliga skakningar, talrubbningar och en förlust av balans och energi. Aluminium kopplas nu till Alzheimers och benskörhet. intag av aluminium kan också orsaka mag-tarmproblem, svaga och värkande muskler, huvud värk, letargi, trötthet och influensaliknande symtom.

 CHEMTRAILS I NATUREN
Stora doser Uran, Aluminium och Arsenik har påträffats i regnvatten i Skåne. Kemikalierna från chemtrails hamnar till slut i vårt grundvattensystem. Träd blir angripna och ekologiska odlingar har drabbats med försämrad försäljning som följd. Kemikalierna förs med vindarna och hamnar i Östersjön och kemikalierna i chemtrails reagerar med atmosfärens ämnen och bidrar till jordens uppvärmning.

Provtagningar över stora delar av världen visar stora halter av aluminium och barium i jord och regnvatten. Förekomsten av svavelhaltiga partiklar i chemtrails bidrar till den ökade försurningen av jorden. Det finns rapporter om att 700 miljoner fladdermöss har dött i en mystiskt svampsjukdom och  mer än 90 % av vilda bin har dött ut. Chemtrails hämmar fotosyntesen eftersom solen stängs ute och  många skogar i Kalifornien är döende pga chemtrails. Åsa Runander Centerpartiet säger att  att grödor inte kan hålla vatten längre och att det är enormt mycket aluminium och kvicksilver i den svenska fisken. Normen för halterna höjs för att dölja giftigheten. 

En person vid namn Johnny Svensson har gjort ovanstående video som handlar om chemtrails i Sverige.

AEROSOLER OCH HAARP

Syftet med chemtrails kan vara att bistå HAARP.  Kortfattat kan man säga att HAARP är ett vapen som USA:s militär har som syfte att kontrollera vädret.   HAARP fungerar tack vare att man manipulerar atmosfären. Tråkigt nog har HAARP en bieffekt och den bieffekten är att HAARP tar kål på atmosfären. Det sägs att HAARP är en av orsakerna till planetens vilda väder de senaste decennierna. I Sverige har vi tre anläggningar som samarbetar med HAARP. Dessa anläggningar heter LOIS, EISCAT OCH LOFAR.

En teori är att chemtrails  skapar ett plasmaskikt i atmosfären. Plasma  är en typ av gas med skillnaden att den är elektriskt laddad. Plasman  leder elektricitet och hjälper således HAARP att utföra sitt jobb.  Det  sägs att Socialdemokraternas Göran Persson ska ha gett USA grönt ljus till att implementera chemtrails i Sverige. HAARP i samarbete med LOIS OCH LOFAR skapar en konstgjord växthuseffekt och man kan fråga sig hur farlig strålningen från LOIS, EISCAT och LOFAR är? En annan teori med aerosoler är att diset skyddar från global uppvärmning. Isåfall kanske besprutarna borde fråga lokalbefolkningen om de vill bli besprutade med  kemikalier?

I början på 2000-talet så sattes det upp en gigantisk antenn i Växjö. Detta var en del av LOIS/LOFAR men presenterades i media som ett stort projekt att studera rymden . Projektets ansikte utåt var professorn Bo Thide. LOIS består av ca 10 000 antenner i Sverige och styrs av en superdator som är skänkt av USA. 2011 så invigde Jan Björklund LOFAR i Onsala. Strålningen i Sverige har mångfaldigats de senaste åren tack vara de mobila systemen.  USA:s militär har som syfte att ha full dominans över planetens väder till år 2025. 

Video ovan:  Protester mot chemtrails i Australien.

OBSERVATION FRÅN GÖTEBORG

Följande text är från sajten chemtrailsSverigeblogspot och är en iakttagelse från en person i Göteborg.

“När jag rundade kontorsbyggnaden såg jag två välbekanta vita bokstäver uppe på himlen. Jag säger bokstäver eftersom det var det de formade, chemtrailsen. Två enorma X bredvid varandra, sjok som tycktes växa sig allt större. Jag tänkte en bister tanke – kan de inte lämna oss ifred en så vacker dag som denna? Jag hade inte med mig mobilen. Jag skulle ångra att jag glömde den när jag fortsatte promenaden. Fler plan flög i bågar över himlen. Som en orkestrerad uppvisning av vad de kunde åstadkomma. Strecken blev fler och fler, som att de flög på kommando. Ett, två, tre, starta. Ett plan slutade plötsligt tvärt med den vita graffitin, för att kort därefter börja igen. 

Ett av de vita sjoken hade ett parallellt gående streck av blått, som en reflektion av vad som fanns bakom den vita slöjan. Det här hade jag aldrig sett förut. Jag hade sett hur det vita ibland skimrade i olika färger, eller bara bredde ut sig till moln. Solen strålade starkt. Kanske det var ett optiskt fenomen. Jag stirrade och stirrade, förbannade att jag inte hade med mig telefonen.

Som om jag inte redan fått nog av alldeles normala aktiviteter på himlen, uppenbarade sig en mörk stråle före ett av planen. Det var som om planets rutt plötsligt blev klart och tydligt för blotta ögat – dit ska du flyga! Och det gjorde det. Planet följde den mörka båglinjen, först väldigt exakt, sedan hamnade den aningen snett för att därefter sluta släppa ut chemtrails. Den mörka bågen försvann. Nu var jag nästan framme igen vid kontoret. Jag skyndade mig för att hämta telefonen, gick ut och tog bilder och film av en himmel som fortfarande var full av chemtrails. Men inget av fenomenen jag upplevde återupprepade sig nu. De hade nu sakteliga börjat breda ut sig över himlen. Inte i rutmönster som jag upplevt i Göteborg flera gånger. Nej, dessa var mer parallella, förutom de snygga bokstäverna”.  

 VILKA ÄR POLITISKT ANSVARIGA?

Jag läste att Åsa  Runander Centerpartiet hade försökt ta upp frågan om chemtrails med Annie Lööf varvid Annie Lööf hade svarat “det är en kontroversiell fråga och jag tror inte att tiden är mogen”. En annan politiker –  Pernilla Hagberg – fick bita i det sura äpplet och lämna Miljöpartiet eftersom Miljöpartiet inte gillade hennes engagemang angående chemtrails.

I nedanstående video så pratar forskare om chemtrails/aerosoler.

 

 

 REFERENSER

sajten newsvocie om chemtrails

FOTON/BILDER
Foton Wikipedia chemtrails, contrails

Foto flygplan chemtrails Wikipedia

SMHI Norrköping foto Wikipedia

4 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.