CIA FÖRESPRÅKAR GEOENGINEERING

30/10-2016

  I nedanstående video pratar John Brennan om  Strategic Aerosol Injections.

John Brennan:

“Ett annat exempel är den räcka av teknologier som oftast kallas geoengineering. Dessa tekniker kan användas till att ändra på den globala uppvärmningen i våra klimatförändringar. En metod är Strategic Aerosol Injection – SAI. SAI är en metod att fylla atmosfären med partiklar som reflekterar solens hetta. Strategic Aerosol Injection kan begränsa globala temperaturökningar. Programmet kan minska riskerna med den globala uppvärmningen och kan ge länder tid att övergå från fossila bränslen.

Att reducera växthusgasutsläppen måste sättas i samband med att reducera andra orsaker till klimatförändringar såsom t.ex. de som har med oceanerna att göra. SAI enbart kommer inte att kunna ta bort växthusgaserna från atmosfären.  Teknikerna för geoengineering kan ändra vädermönster på ett geografiskt område på bekostnad av ett annat geografiskt område. Detta kan skapa protester från vissa. Tyvärr saknas det normer och regler globalt sett för att implementera SAI globalt tillsammans med andra liknande väderförändrande tekniker.”

 Aerosoler = små partiklar finfördelade i en gas. Båda gasen och partiklarna räknas som aerosoler. Exempel på aerosoler är rök, dimma och luftföroreningar och inte minst chemtrails.
 

Referenser

Reddit: John Brennan CIA on chemtrails

Be the first to comment on "CIA FÖRESPRÅKAR GEOENGINEERING"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.