EU:S ASYL-OCH MIGRATIONSPAKT – FORTSATT MASSINVANDRING

September 2020 Saxat från Facebook:  Charlie Weimers SD om EU:s asyl-och migrationspakt:  https://youtu.be/YufozKpYjUc     ANHÖRIGINVANDRING UTAN GRÄNS EU-kommissionär Ylva Johansson har precis presenterat sin nya Migrations- och asylpakt. Totalt rör det sig om sju lagförslag och revideringar på totalt 454 sidor. Här följer en summering av de bra och de dåliga delarna av förslaget:…

This content is for Standard members only.
Login Join Now