EU:S ASYL-OCH MIGRATIONSPAKT – FORTSATT MASSINVANDRING

September 2020

Saxat från Facebook: 

Charlie Weimers SD om EU:s asyl-och migrationspakt: 

 

 

ANHÖRIGINVANDRING UTAN GRÄNS
EU-kommissionär Ylva Johansson har precis presenterat sin nya Migrations- och asylpakt. Totalt rör det sig om sju lagförslag och revideringar på totalt 454 sidor.

Här följer en summering av de bra och de dåliga delarna av förslaget:

 

BRA
Detta är en kompromiss och vi välkomnar att EU-kommissionen inser och försöker åtgärda några av de problem vi talat om länge. Kommissionen erkänner exempelvis att vissa länder inte kommer att ta emot migranter. De försöker även åtgärda det bristfälliga genomförandet av repatrieringsbeslut, endast 36% av de som borde återvända hem gör det.
Screening ska skilja på asylsökande och ekonomiska migranter redan vid den yttre gränsen. Då ska fingeravtryck och fotografi registreras och hälsokontroller utföras. Mycket bra. Inte minst säkerhetsmässigt. Data kommer samköras med Europol och är tillgänglig i gemensam databas.
Det är även bra att pressen ökar på tredje länder så att de att motarbetar och försöker hindra illegal migration innan den når EU:s gränser. De länder som inte vill samarbeta ska inte heller få visum utfärdade lika enkelt. Därutöver anser jag att ekonomiskt stöd kunde dras in för att ytterligare öka samarbetsviljan.
DÅLIGT
Familjeutvidgningen. Om syskon till en individ i Sverige dyker upp i mottagningscentret i Grekland blir Sverige ansvarigt för asylansökningen. Även anhöriga till asylsökande i Sverige ska enligt förslaget få sin asylansökan prövad i Sverige. Detta är orimligt.
Detta innebär att Sverige kommer ansvara för asylansökningar av familjemedlemmar till någon av de cirka 11000 som uppehåller sig hos oss i väntan på beslut. Förslaget skulle öka invandringen till Sverige samtidigt som nya incitament skapas för att ta den dödliga havsrutten till Europa.
Mottagningscenter nära Turkiet är en ”pull-faktor” likaså intensifierade sjöräddningsoperationer på Medelhavet eftersom migranter som stiger iland från räddningsfartyg nu kommer påtvingas medlemsstaterna genom omfördelning.
Solidaritetsmekanism för fördelning av migranter införs. Denna är “frivillig” tills dess att krisläge utlyses genom en väldigt otydlig force majeure-mekanism innehållandes skrivningar om att öppna för massbeviljanden av asyl på grund av nödsituationen.
Folkets röst? Den allmänna konsultationen arrangerades under sommarmånaden och det ser inte ut som någon feedback från vanliga medborgare tagits i beaktande.
Till sist:
EU-kommissionär Ylva Johansson (S) fokuserar på asylrätten och förmår inte höja blicken. Vi står inför ett enormt migrationstryck. 500 miljoner människor vill invandra till Europa.
Urbana befolkningen i Afrika förväntas tredubblas under kommande årtionden till 1,34 mdr. 58% av migranter från Afrika är endera studenter eller har jobb med konkurrenskraftig lön på hemmaplan. De migrerar ändå.
Vi lever i folkvandringstider. Bryssel måste inse allvaret. Europas framtid står på spel. Att kommissionen inte anger kulturell sammanhållning som ett viktigt mål i migrationspakten är i sig ett tungt vägande skäl att inte överlåta makten över migrationen till EU.
#Swexit

Be the first to comment on "EU:S ASYL-OCH MIGRATIONSPAKT – FORTSATT MASSINVANDRING"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.