KRITIK MOT CETA

14/1-2017

 

Bart Staes är ansvarig ledamot för CETA i miljöutskottet i EU-parlamentet. Han tycker att CETA ska förkastas. Bl.a. p.g.a. de privata domstolarna som CETA innebär. När miljöutskottet sade sitt ang. TTIP så sade de följande:

“Kommissionen uppmanas att motsatta sig inbegripandet av tvistlösning mellan investerare och stat (ISDS/ICS) i TTIP, eftersom denna mekanism a ena sidan riskerar att fullkomligt undergräva EU:s, dess medlemsstaters och regionala och lokala myndigheters suveräna ratt att anta förordningar om folkhalsa, livsmedelssäkerhet och miljö, och det a andra sidan bor vara upp till medlemsstaternas domstolar att garantera ett effektivt rättsligt skydd baserat på demokratisk legitimitet samt att avgöra alla eventuella tvister på ett kompetent, effektivt och kostnadseffektivt sätt”.

Bart Staes menar att samma sak gäller CETA.

LABOUR KRITISKA TILL CETA

Brittiska EU-parlamentariker från partiet Labour är också kritiska till CETA. Berry Gardiner som är Labours ansvarige för handelsfrågor menar att innehållet och hemlighetsmakeriet vad gäller TTIP och CETA oacceptabelt. Gardiner fick bl.a. läsa det hemliga utkastet på TTIP och där saknades garantier mot negativa effekter mot arbetsrätt, miljöskydd och jordbruk. Även de privata domstolar som finns med i CETA, ICS – Investment Court system – ogillas.

FÖRBJUDET ATT BERÄTTA INNEHÅLLET

Så här skriver vänsterpartisten Jens Holm om TTIP:

“Jag har berättat tidigare i Dagens ETC hur det gick när jag gjorde lackmustestet på den så kallade öppenheten inom TTIP och bad om att få läsa alla dokument. Jag hänvisades till ett ”läsrum” på Utrikesdepartementet. Där fick jag läsa vissa utvalda dokument. Kopior eller foton av dokumenten fick inte tas, anteckningar endast i begränsad omfattning. Och jag var tvungen att skriva på ett sekretessavtal som innebär ”yppandeförbud” om innehållet. Jag, som folkvald, får alltså inte berätta för folk om innehållet. De TTIP-dokument som inte finns hos UD anser regeringen att vi riksdagsledamöter kan läsa i ett läsrum i Bryssel. Allmänheten har inte ens ett läsrum, utan hänvisas till EU-kommissionens hemsida där endast EUs ståndpunkt om TTIP presenteras.

Jag undrar – är det det här som kallas öppenhet?”

EU-parlamentarikern Max Andersson säger:

– När man läst avtalet är det uppenbart att CETA riskerar att begränsa vårt politiska manöverutrymme när det gäller att skydda miljö, konsumenter och fackliga rättigheter, säger han.

 

 

 

 

Referens

Max Andersson CETA

 

Be the first to comment on "KRITIK MOT CETA"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.