KOMMER MARK-OCH MILJÖDOMSTOLEN ATT STOPPA CEMENTAS KALKSTENSBRYTNING I SLITE?

Augusti 2021

Kommer Mark-och miljödomstolens dom att sätta stopp för kalkstensbrytningen i Slite och äventyra hundratusentals jobb?

   Företaget Cementa ansökte år 2017 om förlängt tillstånd för kalkstensbrytning i Slite på Gotland. År 2020 beviljades tillståndet men överklagades av Naturvårdsverket, Länststyrelsen Gotlands län, Gotlands Botaniska Förening, Naturskyddsföreningen, Föreningen Skydda Skogen, Urbergsgruppen och ett antal privatpersoner.

   I juli 2021 avslog Mark-och miljödomstolen Cementas tillstånd för kalkstensbrytning (1). Den främsta orsaken till avslaget är att man anser att de miljörelaterade konsekvenserna av kalkstensbrytningen inte är tillräckligt utredda. Detta på grund av bland annat att kalkstensbrytningen i Slite ligger nära så kallade Natura 2000-områden (skyddade naturområden). 

   Om detta avslag fortsätter att vara i kraft kommer Cementa vara tvungen att avstanna sin verksamhet i Slite från och med första november 2021. Detta i sin tur kan leda till enorma konsekvenser för hela Sverige i form av hundratusentals arbetslösa och ett stopp för nästan allt byggande i Sverige. 

kalkstensbrytning_cementa_gotland_miljopartiet_avslag_natura-2000.

Bild från kalkstensbrytningen i Slite, Gotland. 

EU OCH NATURA 2000

EU_natura 2000_klimatplan_svenska skogen_cementa


REGERINGEN LÖFVEN PRIORITERADE NATURA 2000 FÖRE KALKSTENSBRYTNINGEN

   Moderatledaren Ulf Kristersson skriver i ett inlägg på Facebook den 29 juli (3) att han följer utvecklingen för Cementa på Gotland med oro. Kristersson nämner i sitt inlägg att regeringen Löfven beslutade år 2018 att skapa nya Natura 2000-områden i närheten av Cementas kalkstensbrytning i Slite även fast man visste att dessa områden hade potentialen att äventyra kalkstensbrytningen.  

regeringen löfven_natura 2000 cementa_kalkstensbrytning_ EU

Bild ovan: regeringen Löfven var väl medveten om att utökandet av Natura 2000-områden i Slite kunde äventyra kalkstensbrytningen ändå gavs Natura-projektet högsta prioritet. 

MILJÖPARTIET GOTLAND ÄR GLADA ÅT BESLUTET

  Ett parti som är glad över Mark-och miljödomstolens beslut är Miljöpartiet de gröna på Gotland. I ett Facebook-inlägg  27 juli 2021 (4) skriver de bland annat  att det är sunt förnuft att man inte godkände Cementas miljökonsekvensbeskrivning.

   De menar att byggbranschen måste förbereda sig mer på händelser som denna eftersom exploatering av orörd natur är oacceptabelt. Miljöpartiet beklagar sig över de 225 personer som är anställda på Cementa som kommer att drabbas av nedstängningen men MP menar att deras kompetens kommer att vara viktig i det omställningsarbete som Sverige står inför. Man menar att klimatneutralt byggande är framtiden.  Miljöpartiet vill kunna bygga utan cement och man menar att Gotlands dricksvatten är viktigare än Cementas kalkstensbrytning. 

miljopartiet-gotland_cementa_eu_natura-2000-slite

miljöpartiet_cementa_gotland_natura 2000_mark och miljödomstolen

Bild ovan: tycker Miljöpartiet på riksplan likadant som Miljöpartiet Gotland?

 

Video ovan från EU gällande Natura 2000 områden. EU menar att det behövs balans mellan konservering av naturen och utnyttjandet av den och att EU nu har tagit ansvar för detta. 

 

REFERENSER

  1. https://www.domstol.se/mark–och-miljooverdomstolen/mark–och-miljooverdomstolens-avgoranden/2021/100318/
  2. https://natura2000.eea.europa.eu/#
  3. https://www.facebook.com/UlfKristerssonM/posts/3043980399170963
  4. https://www.facebook.com/mpgotland/posts/4808120822549309

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

DONERA/DONATE. Please make a donation – any amount is welcome.  Hjälp alternativmedia att växa – gör en donation. Alla gåvor är välkomna. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below.1 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.