C vill miljardsatsa på nyanlända:

Juli 2018

Centerpartiets partiledare Annie Lööf presenterar i dag en satsning på 2,6 miljarder under kommande mandatperiod för att få nyanlända i arbete. – 50 000 nyanlända som är särskilt motiverade ska få genomföra ett intensivt integrationsår, säger Annie Lööf. Förslaget innehåller satsningar på intensiv yrkessvenska, intensiv praktik inom bristyrken, obligatorisk samhällsorientering, mentorskapprogram, kunskapscertifikat. – Vi vill inrätta särskilda praktikprogram inom bristyrken.

Källa: C vill miljardsatsa på nyanlända: Ett intensivt integrationsår | Aftonbladet

Annie Lööf och Centern vill satsa 2,6 miljarder på nyanlända. Varför är jag inte förvånad?

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.